SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

W WARSZAWIE

LIDER ZESPOŁU: Wiktor Gralewski

FACULTY ADVISOR: dr Ewa Sońta-Drączkowska

Zespół Enactus Warsaw School of Economics działa od 2014 roku. Aktualnie zrzesza około 70 studentów studiów licencjackich oraz magisterskich Szkoły Głównej Handlowej. Ponadto, studenci wymian zagranicznych w SGH mają możliwość wsparcia zespołu poprzez dołączenie do projektów na okres wymiany. Członkowie realizują różnorodne projekty rozwiązujące problemy ekologiczne, ekonomiczne oraz społeczne pod okiem doświadczonych mentorów biznesowych oraz Faculty Advisor 

Zespół zajął pierwsze miejsce w konkursie Enactus National Competition w 2018 r. Zwycięski projekt MIONSZ skupiał się na produkcji soków z mało atrakcyjnych, ale wciąż zdatnych do spożycia warzyw i owoców. Tym samym zespół konkurował z zespołami z całego świata podczas Enactus World Cup 2018 w San Jose w Kalifornii.

W roku akademickim 2018/2019 skupiamy się na 8 projektach dotykających różne problemy oraz skupiających się na różnych grupach docelowych.
PROJEKTY ENACTUS SGH