ROZWIJAJ SIĘ Z ENACTUS

THRIVE (thrīv): energiczny wzrost; postęp w kierunku lub realizacja celu pomimo lub z powodu okoliczności.

Chcemy, aby nasz świat się rozwijał! Jest jeszcze wiele do zrobienia. Wiemy, że trwałe zmiany potrzebne do rozwiązania największych problemów świata są ogromne. Jednak nasza społeczność Enactus nie jest obojętna na wyzwania; jako przedsiębiorcy jesteśmy nimi zachęceni. Dzięki innowacjom, które prowadzą do zrównoważonych rozwiązań, stwarzamy ludziom i naszej planecie możliwości nie tylko przetrwania, ale i rozwoju.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ochronę zasobów oceanów, poprawę jakości powietrza, wyeliminowanie głodu, czy też zapewnienie dostępu do edukacji, godnej pracy i wzrostu gospodarczego, wierzymy, że przedsiębiorcze działania są drogą do celu. Wykorzystujemy biznes jako siłę napędową na rzecz dobra.

Podczas wydarzeń Enactus National Competition i Enactus World Cup nasza społeczność będzie wspierać przyszłych przedsiębiorców działających na rzecz społeczeństwa, którzy uczą się, współpracują i rozwijają w swoich wysiłkach na rzecz ochrony zdrowia planety, tworzenia szans na dobrobyt i zapewnienia wszystkim możliwości rozwoju.

#ThriveWithEnactus