ZESPOŁY ENACTUS POLAND

W ramach programu Enactus studenci tworzą zespoły w formie koła lub organizacji studenckiej, a następnie z pomocą opiekuna naukowego oraz doradców biznesowych, planują i realizują projekty o charakterze biznesowym, adresowane do społeczności lokalnych. Drużyny Enactus wypracowują, rozwijają i wdrożają długookresowe strategie rozwoju, zarówno swojego zespołu, jak i prowadzonych inicjatyw, tak by przynosiły stabilne, trwałe efekty i funkcjonowały „samodzielnie”. W Polsce Enactus aktualnie współpracuje z 10 największymi ośrodkami akademickimi.