NASZE REALIZACJE

Od blisko 10 lat świadczymy dla naszych Partnerów najwyżej jakości działania nowoczesnego employer brandingu. Zachęcamy do zapoznania się z realizacjami, jakie przygotowaliśmy dla naszych Partnerów.

TESCO POLAND FOOD WASTE REDUCTION CHALLENGE

KONKURS GRANTOWY

Współpraca miała na celu stworzenie przez studentów projektów, które pomogą klientom sklepów Tesco w rozsądnych zakupach i zmniejszenia skali marnowania żywności w Polsce. Spośród piętnastu projektów konkursowych, wybrano trzy, które zostały wdrożone w punktach sieci Tesco w Polsce. Konkursowi towarzyszyła kampania świadomościowa o skali problemu marnowania żywności w Polsce i na świecie w myśl zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie”.

ODPOWIEDZIALNI Z LOTOSEM

KONKURS GRANTOWY

Wraz z Grupą LOTOS opracowaliśmy konkurs skierowany do studentów działających w ramach Enactus Poland, którego celem było stworzenie projektów wpisujących się w założenia strategii CSR Grupy LOTOS, min. recykling odpadów. W wyniku konkursu powstał min. projekt SLOW (Second Life Of Waste), który został później nagrodzony przez Jury konkursu Enactus Poland. Projekt polegał na zbiórce butelek PET w 23 podstawówkach w Trójmieście. W ramach zbiórki dzieci rywalizowały ze sobą o największą ilość zebranych odpadów, ucząc się tym samym o recyklingu. Następnie kilka ton butelek ze zbiórek zostało przerobionych na wkłady do 300 kompletów poduszek i kołder, te z kolei zostały przekazane do domów dla osób bezdomnych w Gdańsku.

ODWRÓCONY WARSZTAT DLA PKO BANKU POLSKIEGO

Studenci Enactus w roli ekspertów wzięli udział w pracach nad komunikacją employer brandingową PKO Banku Polskiego skierowaną do młodych ludzi na Uczelniach Wyższych. W kilku sesjach burzowo-mózgowych studenci doradzali zespołowi komunikacji banku jakie formy i kanały komunikacji są dla nich najbardziej efektywne. Efektem współpracy była precyzyjnie opracowana strategia komunikacji, stworzona przy udziale grupy docelowej.

AXA MŁODZI (NIE)ŚMIERTELNI

KONKURS GRANTOWY

Grupa AXA, jako firma ubezpieczeniowa chce odegrać ważną rolę w budowaniu świadomości społecznej dotyczącej rosnących wskaźników śmiertelności młodych ludzi w Polsce. Dlatego wspólnie stworzyliśmy dla studentów Enactus projekt Młodzi (nie)śmiertelni, aby zachęcić studentów do podjęcia tego ważnego tematu. W wyniku naszych działań powstało aż 10 projektów społecznych, wspierających walkę z palącym problemem rosnącej liczby wypadków komunikacyjnych powodowanych przez młodych ludzi, oraz liczby samobójstw.

'AMBASADOR IKO' PKO BP

PROMOCJA OFERTY PARTNERA

Studenci Enactus Poland dołożyli swoją cegiełkę do popularyzacji bankowości mobilnej – w szczególności aplikacji IKO na uczelniach wyższych w największych aglomeracjach kraju. Program opierał się na akcjach promocyjnych wypracowanych przez uczestników programu. Bank PKO BP wsparł merytorycznie i finansowo najlepsze pomysły na promocję lub rozwój aplikacji IKO.

PROGRAM AMBASADORSKI SAINT-GOBAIN 2018 i 2019

PROGRAM AMBASADROSKI

Najlepsi członkowie zespołów Enactus Politechnika Warszawska, Poznańska i Akademia Górniczo-Hutnicza zostało Ambasadorami firmy Saint-Gobain. Studenci będą dbać na swoich uczelniach i zwiększenia rozpoznawalności i świadomości marki.

PROGRAM MENTORINGOWY PKO BANK POLSKI

PROMOCJA PRAKTYKI I STAŻY

Celem Programu było zbudowanie wśród studentów, świadomości marki PKO Banku Polskiego jako pracodawcy otwartego i chcącego dzielić się wiedzą. Program skierowany był do liderów zespołów Enactus z całej Polski, którzy rozpoczęli współpracę z Mentorami z ramienia Banku. Mentorami byli Dyrektorzy Regionów, którzy w cyklu czterech spotkań dzielili się z podopiecznymi wiedzą i doświadczeniem. Program trwał rok i zakończył się dla studentów płatnym stażem w Regionach PKO Banku Polskiego.