IDEA ENACTUS

Enactus jest inicjatywą, w której spotykają się obecni liderzy, przedstawiciele biznesu oraz środowiska naukowego z liderami przyszłości, zdolnymi i aktywnymi studentami.

Każdego dnia na świecie studenckie zespoły Enactus z pomocą opiekunów naukowych i doradców biznesowych realizują innowacyjne projekty biznesowe. Kierując się zasadami etyki, tworząc innowacje społeczne i technologiczne, poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności.

ENACTUS W POLSCE

AKTYWNYCH STUDENTÓW

AKTYWNYCH ZESPOŁÓW

PROJEKTY SPOŁECZNE W REALIZACJI

Raz w roku organizujemy konkurs Enactus Poland National Competition, podczas którego studenci mają okazję zaprezentować wyniki swojej pracy przed biznesowym jury w skład którego wchodzą menedżerowie, dyrektorzy i prezesi  wiodących przedsiębiorstw. To wyjątkowe spotkanie, które stwarza unikatową okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń, oraz wspiera rozwój prowadzonych przez studentów inicjatyw.

PARTNERZY
Partnerzy Enactus bezpośrednio wpływają na umocnienie wśród przyszłych liderów poczucia społecznej odpowiedzialności.
CLUB ALUMNI
Klub Alumni Enactus Poland skupia osoby, które przez wiele lat były aktywnie zaangażowane w tworzenie projektów Enactus oraz motywowały innych do wspólnej inicjatywy i działania.
ZESPOŁY
W ramach programu Enactus studenci tworzą zespoły, a następnie, z pomocą opiekuna naukowego oraz doradców biznesowych, planują i realizują projekty o charakterze biznesowym, adresowane do społeczności lokalnych.
PROJEKTY
Zadaniem studentów w ramach programu Enactus jest zaplanowanie i realizacja biznesowych projektów w 3 obszarach: ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.
ENACTUS NA ŚWIECIE

Enactus (wcześniej SIFE) to powstała w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowa organizacja non-profit, która wspiera studentów ponad 1700 uczelni wyższych w 37 krajach. Jest to największe na świecie stowarzyszenie łączące świat akademicki ze światem biznesu. Główną jednostkę Enactus stanowi Enactus World Headquarters w Springfield w stanie Missouri, którego częścią jest departament zagraniczny – Enactus International. W poszczególnych państwach działają organizacje koordynujące  program Enactus.

ZAANGAŻOWANYCH PAŃSTW

AKTYWNYCH ZESPOŁÓW

UCZESTNICZĄCYCH STUDENTÓW

Enactus World Cup to niezwykłe wydarzenie podczas którego mistrzowskie drużyny z 37 krajów prezentują swoje projekty i ich wpływ na rozwój społeczności lokalnych na całym świecie. Poza konkursem w trakcie eventu odbywają się również liczne spotkania, panele dyskusyjne oraz debaty sprzyjające wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami, biznesem, jak i przyszłymi młodymi liderami. W wydarzeniu udział bierze blisko 5000 uczestników w tym ponad 850 jurorów, menedżerów i dyrektorów z całego świata.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO