PROGRAM ENACTUS

Enactus jest inicjatywą, w której spotykają się obecni liderzy, przedstawiciele biznesu oraz środowiska naukowego z liderami przyszłości, zdolnymi i aktywnymi studentami.

Każdego dnia na świecie studenckie zespoły Enactus z pomocą opiekunów naukowych i doradców biznesowych realizują innowacyjne projekty biznesowe. Kierując się zasadami etyki, tworząc innowacje społeczne i technologiczne, poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności.

ENACTUS W POLSCE

AKTYWNYCH STUDENTÓW

AKTYWNYCH ZESPOŁÓW

PROJEKTY SPOŁECZNE W REALIZACJI

Raz w roku organizujemy konkurs Enactus Poland National Competition, podczas którego studenci mają okazję zaprezentować wyniki swojej pracy przed biznesowym jury w skład którego wchodzą menedżerowie, dyrektorzy i prezesi  wiodących przedsiębiorstw. To wyjątkowe spotkanie, które stwarza unikatową okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń, oraz wspiera rozwój prowadzonych przez studentów inicjatyw.

SPOŁECZNOŚĆ ENACTUS POLAND

Zespoły Enactus

W ramach programu Enactus studenci tworzą zespoły w formie koła naukowego lub organizacji studenckiej na swojej uczelni. Głównym zadaniem studentów jest tworzenie projektów zgodnych z kryterium Enactus. Studenci angażują się także w prowadzenie warsztatów, tworzenie wydarzeń i rozwój własnych umiejętności na uczelni i poza nią.

Projekty Enactus

Głównym zadaniem studentów w ramach programu Enactus jest opracowanie i realizacja projektów społeczno – biznesowych, który docelowo ma zostać startup’em. Działają w oparciu o 17 celów zrównoważonego rozwoju w 3 obszarach: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

Partnerzy

Partnerzy Enactus bezpośrednio wpływają na utwierdzenie wśród przyszłych liderów poczucia społecznej odpowiedzialności. Dzielą się wiedzą, wspierają studentów w realizacji projektów i oceniają je od strony biznesowej. Wspólnie tworzymy także dodatkowe inicjatywy skierowane do studentów.

Klub Alumna

Klub Alumna Enactus Poland skupia osoby, które przez wiele lat były aktywnie zaangażowane w tworzenie projektów Enactus oraz motywowały innych do wspólnej inicjatywy i działania. Dzielą się swoim doświadczeniem, pełnią rolę mentorów projektowych, wspierają nasze działania i wspólnie z nami tworzą wydarzenia dla studentów.

ENACTUS NA ŚWIECIE

Enactus (wcześniej SIFE) to powstała w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowa organizacja non-profit, która wspiera studentów z ponad 2000 uczelni wyższych w 33 krajach. Jest to największa na świecie organizacja non-profit łącząca świat akademicki ze światem biznesu. W poszczególnych państwach działają organizacje i przedsiębiorstwa koordynujące program Enactus.

PROJEKTÓW STUDENCKICH

KRAJE

ZESPOŁÓW ENACTUS

AKTYWNYCH STUDENTÓW

BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW

TON ZMNIEJSZONO LICZBĘ ODPADÓW

TON ZMNIEJSZONO EMISJĘ CO2

LUDZI OTRZYMAŁO DOSTĘP DO LEPSZEJ EDUKACJI

Enactus World Cup to niezwykłe wydarzenie podczas którego najlepsze drużyny z 34 krajów prezentują swoje projekty i ich wpływ na rozwój społeczności lokalnych na całym świecie. Poza konkursem w trakcie eventu odbywają się liczne spotkania, panele dyskusyjne oraz debaty sprzyjające wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami, biznesem, jak i przyszłymi młodymi liderami. W wydarzeniu udział bierze blisko 5000 uczestników w tym ponad 850 jurorów, menedżerów i dyrektorów z całego świata.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Program Enactus działa w oparciu o 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. Każdy opracowywany projekt przez zespół studencki powinien wskazać min. jeden cel dla którego projekt jest realizowany.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO