ENACTUS FUTURE LEADERS

Druga konferencja w Programie Enactus Poland. Organizowane jest co roku w semestrze letnim na jednej z Uczelni na której działa Zespół Enactus. Celem wydarzenia jest wprowadzenie do Programu Enactus, Integracja członków Enactusa i przekazanie wiedzy dotyczącej realizacji projektów.

 

Konferencję Enactus Future Leaders organizujemy na początku semestru letniego w Marcu. Zapraszamy zespoły Enactus z całej Polski na jedną z Uczelni na której działa Program Enactus. Celem konferencji jest wsparcie zespołów projektowych wiedzą w obszarach wdrażania projektów w życie i planowania własnej kariery zawodowej.

Wydarzenie trwa dwa dni w trakcie, których studenci wymieniają się wiedzą i doświadczeniami związanymi z realizacją projektów i działalności zespołów. Odbywają się sesje konsultingowe z ekspertami, którzy pomagają zespołom projektowym w przygotowani do Konkursu National Competition. Organizujemy warsztaty dotyczące planowania własnej kariery, opracowywania modelu biznesowego czy współpracy z partnerami zewnętrznymi.

FUTURE LEADERS 2024

POPRZEDNIE EDYCJE

FUTURE LEADERS 2019

Konferencja odbyła się 22 – 23 Marca 2019 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W trakcie wydarzenia studenci wzięli udział w warsztatach dotyczących budowania marki produktu, narzędzi menedżerskich czy sposoby na utrzymanie odpowiedniego poziomu energii przez liderów. Zorganizowane zostały także sesje speed konsulting dla zespołów projektowych, w trakcie których otrzymali wsparcie w rozwoju swoich pomysłów.