ENACTUS POLAND NATIONAL COMPETITION

Krajowe eliminacje na najlepszy projekt biznesowy spośród wszystkich zespołów Enactus w Polsce. Studenci prezentują swoje projekty przed jury składającym się z partnerów programu, ekspertów biznesowych i Alumnów Programu. Zwycięski zespół reprezentuje nasz kraj na Enactus World Cup.

Konkurs Enactus Poland National Competition, to krajowe eliminacje na najlepszy projekt biznesowy. Zespoły Enactus z całej Polski stają do rywalizacji, aby wybrać ten który najlepiej wykorzystał umiejętności biznesowe i innowacyjność na rzecz zrównoważonego, pozytywnego wpływu na ludzi, planetę i dobrobyt. Konkurs odbywa się co roku na przełomie Maja i Czerwca w Warszawie i odbywa się różnych miejscach. W ostatnich latach była to Kinoteka (PKIN) i Stadion PGE Narodowy.

Projekty oceniane są przez Jury składające się z Prezesów, Członków Zarządów, Menadżerów i Praktyków Biznesu. Proces kwalifikacji i oceny odbywa się zgodnie z procedurami przyjętymi w Programie Enactus i obowiązuje we wszystkich zespołach na całym świecie.

 

W trakcie konkursu studenci, wykładowcy i przedstawiciele biznesu mają możliwość networkingu, wymiany doświadczeń i rozmowy o zaprezentowanych projektach. Odbywa się także debata na aktualny temat biznesowy.  Rozstrzygane są również dodatkowe konkursy miedzy innymi na Outstanding Leader, Best Faculty Advisor, Social Media Rocket i … Nagrodę Specjalną Enactus Poland Special Award!

NATIONAL COMPETITION 2024

KOLEJNA EDYCJA JUŻ WIOSNĄ 2024

POPRZEDNIE EDYCJE

National Competition 2023

National Competition 2022

National Competition 2021

ENACTUS GLOBAL IMPACT REPORT 2022