Enactus Poland

Nasz zespół Enactus Poland w ramach BIGRAM tworzą ludzie z pasją i przekonaniem, że warto inwestować w rozwój studentów, przyszłych liderów. Chcemy wzmacniać więzi łączące najlepszych pracodawców z najlepszymi studentami. Stwarzać okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń. Rozprzestrzeniać pozytywną energię i siłę kreatywnego tworzenia projektów i inicjatyw etycznych, uczciwych i korzystnych dla biznesu, społeczeństwa oraz środowiska.

Dla Biznesu

Współpraca z Enactus stwarza firmom szereg korzyści w obszarach employer brandingu, rekrutacji talentów, CSR, a także networkingu binzesowego. Partnerzy Enactus swoim udziałem w programie przyczyniają się także do propagowania idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu wśród młodych talentów.

Dla Studentów

Studenci samodzielnie formułują zespoły na uczelniach wyższych, a następnie, wspólnie opracowują i realizują projekty biznesowe odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności. Założeniem Enactus jest przekazanie młodym ludziom wiedzy, postaw oraz umiejętności związanych z działaniem w gospodarce wolnorynkowej.

Rekrutacja młodych talentów

Łączymy ze studentami Enactus, którzy są przyszłymi liderami o rozwiniętej wiedzy i umiejętnościach, proaktywni, ambitni i zaangażowani realizację celów.

Z

Employer branding

Zapewniamy wzrost rozpoznawalności marki w środowisku studenckim oraz biznesowym.

Innowacje i CSR

Dajemy możliwość kreowania i rozwoju innowacji biznesowych powiązanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Networking odpowiedzialnych liderów

Organizujemy wydarzenia podczas których stwarzamy okazję dla prezesów, oraz członków zarządów do spotkań poza tradycyjnym otoczeniem biznesowym.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z zespołem Enactus Poland!