UNIWERSYTET SWPS W WARSZAWIE

Kamionek Milowy wspiera rzemieślników w łączeniu roli wytwórców i przedsiębiorców, odkrywa potencjał miejsc zapomnianych oraz wzmacnia tożsamość lokalną.

Lubimy i promujemy unikatowość.

Dwukrotnie nagradzani podczas Enactus National Competition: w 2016 roku zdobyliśmy III miejsce, a w 2017 roku ( wraz z Cook’n’learn) II miejsce. Wpisani na listę kluczowych partnerów zewnętrznych Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy.

Co zrobiliśmy do tej pory?

  • zmieniliśmy wystrój wnętrza i szyld zakładu szewskiego przy ul. Międzyborskiej 115,
  • przeprowadziliśmy 2 edycje warsztatów dla rzemieślników z zakresu kompetencji przedsiębiorczych
    i marketingowych ( tematyka: design thinking, plan rozwoju przedsiębiorcy, marketing nostalgiczny )
  • współorganizowaliśmy wydarzenia promujące obszar Kamionka i jego potencjał gospodarczy: autorskie gry miejskie, pokazy w pracowniach rzemieślniczych i spacery.
  • wysłuchaliśmy potrzeb prawie 30 rzemieślników z Grochowa i Kamionka, realizując szczegółowe ankiety badawcze ( dzięki pomocy Muzeum Warszawskiej Pragi )
  • “usiedliśmy do stołu” z samorządem, tworząc Zespół ds. zachowania dziedzictwa i rozwoju rzemiosła; efektem prac zespołu było wypracowanie propozycji praktycznych rozwiązań problemów przedsiębiorców.

Korzystając z nabytej wiedzy, testujemy pomysły z zakresu wykorzystania story- tellingu do opowiadania o dziedzictwie kulturowym i poszukujemy narzędzi do wprowadzenia rzemiosł unikatowych w świat Internetu XXI wieku.

PROJEKT REALIZUJE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PROJEKTY ENACTUS SWPS