UNIWERSYTET SWPS W WARSZAWIE

Organizujemy warsztaty kulinarne oraz wydarzenia skierowane do obcokrajowców i Polaków. Uważamy wspólne gotowanie za wspaniałą metodę integracji międzykulturowej, która, jak pokazało nam doświadczenie, może przebiegać pomyślnie, pomimo bariery językowej. Chcemy otwierać ludzi na różnorodność i pokazać, że razem możemy tworzyć wielką wielokulturową rodzinę.

Na naszych warsztatach każdy może być szefem kuchni. Zwykle jest to jedna osoba, która zgłasza chęć podzielenia się swoją kulturą oraz kilkoma przepisami ze swojej rodzinnej kuchni.

Podczas wydarzenia wszyscy uczestnicy włączają się we wspólne przygotowywanie posiłku, pod przewodnictwem naszego szefa kuchni.

Obecnie skupiamy się na wprowadzeniu programu warsztatów skierowanych do małych miejscowości. Chcemy dotrzeć do miejsc, gdzie kontakt z osobami z zagranicy jest bardzo ograniczony i zbudować w tych społecznościach świadomość jak różnorodni ludzie mieszkają obecnie w naszym kraju i co możemy czerpać z innych kultur, które dzielą z nami Polska rzeczywistość.

Pierwsze takie warsztaty zorganizowaliśmy w ubiegłym roku, we wsi położonej 100 km od Warszawy. Na maj tego roku zaplanowane są już tam kolejne warsztaty, chcemy też kontynuować nasze działania w innych okolicznych miejscowościach.

PROJEKT REALIZUJE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

PROJEKTY ENACTUS SWPS