POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Idea projektu:
Projekt powstał z myślą o redukcji zanieczyszczeń na powierzchniach użyteczności publicznej, wynikających z zalegających gum do żucia. Zanieczyszczenia te są odporne na warunki pogodowe i trudne do usunięcia. Do ich eliminacji z danego sektora ulicy, angażowany jest zespół specjalistów posługujących się myjką ciśnieniową. Praca ta wymaga wielogodzinnego wysiłku. Wykorzystywane do usuwania gum substancje chemiczne często są szkodliwe dla środowiska. Ponadto technologia ta nie usuwa gum całkowicie, a jedynie odkleja je od powierzchni. Projekt ma odpowiedzieć na te problemy.

Cele projektu:

  • Wprowadzanie nowych, autonomicznych rozwiązań czyszczenia powierzchni użyteczności publicznej
  • Redukcja kosztów
  • Zmniejszenie ingerencji w środowisko i przestrzeń publiczną
  • Całkowite usuwanie zaschłych gum
  • Redukcja wymaganych roboczogodzin
Założenia projektu:
Projekt zakłada stworzenie autonomicznego robota czyszczącego, wyposażonego w kamery zdolne do wykrywania plam po gumach na powierzchniach, które w połączeniu z czujnikami i modułem geometrycznym GPS, kierowałyby robotem nad gumę. Następnie uruchomiona zostaje myjka wysokociśnieniowa, gdzie połączenie pary wodnej i odpowiednich enzymów, dezintegrowałoby gumę całkowicie do formy pyłu. Dron nie wymagałby ingerencji ludzkiej, poza nadzorem na podstawie modułu GPS. Poruszałby się samodzielnie od gumy do gumy, do momentu opróżnienia zbiornika z płynem czyszczącym.
PROJEKT REALIZUJE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

  

PROJEKTY ENACTUS PŁ