POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Idea Career Springboard:
Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby biznesowe i społeczne, z których najważniejsze to zbyt mała liczba odpowiednio przygotowanych do pracy specjalistów, niekorzystny wizerunek Szkół Branżowych, a także niewystarczająca znajomość wśród absolwentów, oczekiwań stawianych pracownikom przez przyszłych pracodawców. „Career Springboard” powstało z inicjatywy przedstawiciela z grona przedsiębiorców, którzy rozumieją potrzebę współpracy z systemem szkolnictwa.

Cele projektu:

  • Rozszerzenie współpracy między pracodawcami i systemem szkolnictwa
  • Podwyższenie poziomu wiedzy praktycznej wśród uczniów i studentów
  • Zmiana wizerunku szkolnictwa branżowego wśród uczniów i rodziców
  • Rozszerzenie zakresu nauczania o zagadnienia wskazane przez przedsiębiorców
Założenia projektu:
Podstawowym założeniem projektu jest stworzenie portalu, pełniącego funkcję łącznika między przedsiębiorcami oraz uczniami i studentami, na którym pracodawcy będą zapraszać uczniów oraz studentów do udziału w projektach pozwalających na praktyczne zastosowanie ich wiedzy oraz zaangażowania w warunkach rynkowych. Portal skierowany będzie nie tylko do pracodawców, lecz także do wszelkich organizacji oraz osób, które mają potrzebę stworzenia zespołu specjalistów w celu wykonywania konkretnego projektu. Dodatkowo na portalu zamieszczane będą materiały szkoleniowe, co ma ułatwić uczniom oraz studentom zdobycie i poszerzenie wiedzy niezbędnej do wykonania zadań przydzielonych w ramach projektów. Planowane są również spotkania w Szkołach Branżowych oraz przedsiębiorstwach, w trakcie których zostanie zaprezentowana idea projektu Career Springboard.
PROJEKT REALIZUJE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

  

PROJEKTY ENACTUS PŁ