PROGRAM ENACTUS

Enactus jest to międzynarodowy program, który łączy obecnych liderów, aktywistów, przedstawicieli biznesu oraz środowiska naukowego z liderami przyszłości, zdolnymi i aktywnymi studentami, którzy dzięki wiedzy i umiejętnościom wpływają na otoczenie lokalne i środowisko.

Każdego dnia studenckie zespoły Enactus z całego świata z pomocą opiekunów naukowych i doradców biznesowych realizują innowacyjne projekty społeczno-biznesowe. Kierując się zasadami etyki, tworząc innowacje społeczne i technologiczne, poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności.

PROGRAM ENACTUS W POLSCE

Czym się zajmujemy

Łączymy świat akademicki ze światem pracy i biznesu umożliwiając studentom rozwijanie wiedzy i postaw, których potrzebują, aby odnieść w przyszłości sukces zawodowy, opierając się na doświadczeniu młodych ludzi w działaniach społecznych i przedsiębiorczych. Współpracujemy z profesjonalistami w dziedzinie edukacji, liderami biznesu, mentorami, specjalistami i absolwentami programu, którzy razem tworzą unikalne środowisko do rozwoju przedsiębiorczości.

Co robią studenci Enactus

Przy wsparciu programu, mentorów i doradców, studenci Enactus rozwiązują problemy lokalnych społeczności poprzez realizację projektów społeczno-gospodarczych i środowiskowych.

Co oferujemy

Naszym celem jest wspieranie jak największej liczby młodych ludzi w Polsce w zdobywaniu praktycznych umiejętności zwiększając ich szanse na zatrudnienie w najlepszych przedsiębiorstwach. Dzięki realizacji projektów pokazujemy korzyści płynące z działań społecznych i przedsiębiorczych na rzecz innych. Nasz program skierowany jest do studentów z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce.

Co roku organizujemy Konkurs Enactus Poland National Competition, podczas którego studenci mają okazję zaprezentować wyniki swojej pracy przed biznesowym jury w skład którego wchodzą menedżerowie, dyrektorzy i prezesi  wiodących przedsiębiorstw. To wyjątkowe spotkanie, które stwarza unikatową okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń, oraz wspiera rozwój prowadzonych przez studentów inicjatyw. Zwycięski zespół z konkursu krajowego reprezentuje Polskę na Enactus World Cup

SPOŁECZNOŚĆ ENACTUS POLAND

Zespoły Enactus

W ramach programu Enactus studenci tworzą zespoły w formie koła naukowego lub organizacji studenckiej na swojej uczelni. Następnie, z pomocą opiekuna naukowego oraz doradców biznesowych, opracowują i realizują projekty o charakterze społeczno – biznesowym, adresowane do lokalnych społeczności.

Projekty

Głównym zadaniem studentów w ramach programu Enactus jest opracowanie i realizacja projektów społeczno – biznesowych w oparciu o 17 celów zrównoważonego rozwoju w 3 obszarach: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

Partnerzy

Partnerzy Enactus bezpośrednio wpływają na umocnienie wśród przyszłych liderów poczucia społecznej odpowiedzialności. Dzielą się wiedzą, wspierają studentów w realizacji projektów i oceniają projekty od strony biznesowej.

Klub Alumna

Klub Alumna Enactus Poland skupia osoby, które przez wiele lat były aktywnie zaangażowane w tworzenie projektów Enactus oraz motywowały innych do wspólnej inicjatywy i działania. Dzielą się swoim doświadczeniem, pełnią rolę mentorów projektowych i wspólnie z nami tworzą wydarzenia dla studentów.

ENACTUS NA ŚWIECIE

Enactus (wcześniej SIFE) to powstała w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowa organizacja non-profit, która wspiera studentów z ponad 2000 uczelni wyższych w 33 krajach. Jest to największa na świecie organizacja non-profit łącząca świat akademicki ze światem biznesu. W poszczególnych państwach działają organizacje i przedsiębiorstwa koordynujące program Enactus.

PROJEKTÓW STUDENCKICH

KRAJE

ZESPOŁÓW ENACTUS

AKTYWNYCH STUDENTÓW

MLN BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW

TON ZMNIEJSZONO LICZBĘ ODPADÓW

TON ZMNIEJSZONO EMISJĘ CO2

LUDZI OTRZYMAŁO DOSTĘP DO LEPSZEJ EDUKACJI

ENACTUS WORLD CUP

Enactus World Cup to niezwykłe wydarzenie podczas którego mistrzowskie drużyny z 33 krajów prezentują swoje projekty i ich wpływ na rozwój społeczności lokalnych na całym świecie. Poza konkursem w trakcie eventu odbywają się również liczne spotkania, panele dyskusyjne oraz debaty sprzyjające wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami, biznesem, jak i przyszłymi młodymi liderami. W wydarzeniu udział bierze blisko 5000 uczestników w tym ponad 850 jurorów, menedżerów i dyrektorów z całego świata reprezentujących największe firmy na świecie.

KRYTERIUM PROJEKTÓW ENACTUS

Każdy projekt studencki realizowany w ramach Programu podlega ocenie według kryterium, które obowiązuje we wszystkich krajach w których działa Enactus. Umożliwia to wiarygodną ocenę każdego projektu niezależnie od kraju w którym jest realizowany. Ocenie podlegają takie obszary jak wykorzystanie umiejętności przedsiębiorczych, innowacyjność rozwiązania, zastosowanie zasad biznesowych i osiągnięty społeczny wpływ projektu.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Program Enactus działa w oparciu o 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. Każdy opracowywany projekt przez zespół studencki powinien wskazać min. jeden cel dla którego projekt jest realizowany.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Studenci w ramach tworzonych projektów w programie Enactus uczą się wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) uwzględniając interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi podmiotami i interesariuszami. W projekty studentów mogą włączyć się partnerzy i wspólnie realizować strategię CSR.

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM!