PROGRAM ENACTUS

Enactus jest to międzynarodowy program, który łączy obecnych liderów, aktywistów, przedstawicieli biznesu oraz środowiska naukowego z liderami przyszłości, zdolnymi i aktywnymi studentami, którzy dzięki wiedzy i umiejętnościom wpływają na otoczenie lokalne i środowisko.

Każdego dnia studenckie zespoły Enactus z całego świata z pomocą opiekunów naukowych i doradców biznesowych realizują innowacyjne projekty społeczno-biznesowe. Kierując się zasadami etyki, tworząc innowacje społeczne i technologiczne, poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności.

PROGRAM ENACTUS W POLSCE

AKTYWNYCH STUDENTÓW

AKTYWNYCH ZESPOŁÓW

PROJEKTY SPOŁECZNE W REALIZACJI

Raz w roku organizujemy Konkurs Enactus Poland National Competition, podczas którego studenci mają okazję zaprezentować wyniki swojej pracy przed biznesowym jury w skład którego wchodzą menedżerowie, dyrektorzy i prezesi  wiodących przedsiębiorstw. To wyjątkowe spotkanie, które stwarza unikatową okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń, oraz wspiera rozwój prowadzonych przez studentów inicjatyw. Zwycięski zespół z konkursu krajowego reprezentuje Polskę na Enactus World Cup.

 

SPOŁECZNOŚĆ ENACTUSA

ZESPOŁY ENACTUS

W ramach programu Enactus studenci tworzą zespoły w formie koła naukowego lub organizacji studenckiej na swojej uczelni. Następnie, z pomocą opiekuna naukowego oraz doradców biznesowych, opracowują i realizują projekty o charakterze społeczno – biznesowym, adresowane do społeczności lokalnych.

PROJEKTY

Głównym zadaniem studentów w ramach programu Enactus jest opracowanie i realizacja projektów społeczno – biznesowych w oparciu o 17 celów zrównoważonego rozwoju i w 3 obszarach: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

PARTNERZY

Partnerzy Enactus bezpośrednio wpływają na umocnienie wśród przyszłych liderów poczucia społecznej odpowiedzialności. Dzielą się wiedzą, wspierają studentów w realizacji projektów i oceniają projekty od strony biznesowej

CLUB ALUMNA

Klub Alumna Enactus Poland skupia osoby, które przez wiele lat były aktywnie zaangażowane w tworzenie projektów Enactus oraz motywowały innych do wspólnej inicjatywy i działania. Dzielą się swoim doświadczeniem, pełnią rolę mentorów projektowych i wspólnie z nami tworzą wydarzenia dla studentów.

ENACTUS NA ŚWIECIE

Enactus (wcześniej SIFE) to powstała w 1975 roku w Stanach Zjednoczonych, międzynarodowa organizacja non-profit, która wspiera studentów z ponad 2000 uczelni wyższych w 33 krajach. Jest to największa na świecie organizacja non-profit łącząca świat akademicki ze światem biznesu. Główną jednostkę Enactus stanowi Enactus World Headquarters w Springfield w stanie Missouri, którego częścią jest departament zagraniczny – Enactus International. W poszczególnych państwach działają organizacje i przedsiębiorstwa koordynujące program Enactus.

ZAANGAŻOWANYCH PAŃSTW

AKTYWNYCH ZESPOŁÓW

UCZESTNICZĄCYCH STUDENTÓW

ENACTUS WORLD CUP

Enactus World Cup to niezwykłe wydarzenie podczas którego mistrzowskie drużyny z 33 krajów prezentują swoje projekty i ich wpływ na rozwój społeczności lokalnych na całym świecie. Poza konkursem w trakcie eventu odbywają się również liczne spotkania, panele dyskusyjne oraz debaty sprzyjające wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami, biznesem, jak i przyszłymi młodymi liderami. W wydarzeniu udział bierze blisko 5000 uczestników w tym ponad 850 jurorów, menedżerów i dyrektorów z całego świata reprezentujących największe firmy na świecie.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Program Enactus działa w oparciu o 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjęte przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. Każdy opracowywany projekt przez zespół studencki powinien wskazać min. jeden cel dla którego projekt jest realizowany.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Studenci w ramach tworzonych projektów w programie Enactus uczą się wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) uwzględniając interesy społeczne, aspekty środowiskowe czy relacje z różnymi podmiotami i interesariuszami. W projekty studentów mogą włączyć się partnerzy i wspólnie realizować strategię CSR.

DZIAŁAJ Z NAMI!

BĄDŹ NA BIĘŻĄCO!