ZGŁOSZENIE ZAINTERESOWANIA UTWORZENIA NOWEGO ZESPOŁU ENACTUS

Zgłoś zainteresowanie utworzeniem nowego zespołu w Programie Enactus! Zapewniamy, że dane te zostaną wykorzystane przez Enactus Poland wyłącznie w celu rozpoczęcia procesu tworzenia nowego zespołu i dzielenia się ekscytującymi wiadomościami, aktualizacjami i możliwościami jakie oferujemy.
Skorzystaj z tego formularza tylko wtedy, gdy Twoja uczelnia NIE POSIADA zespołu Enactus!
Aby rozpocząć Waszą przygodę z Enactus, zalecamy wykonanie poniższych kroków przed wysłaniem zgłoszenia o utworzenie nowego zespołu:
  • Posiadanie co najmniej jednego opiekuna naukowego z uczelni, który będzie wspierał rozwój zespołu.
  • Posiadanie co najmniej 6-ciu studentów, którzy są zainteresowani dołączeniem do zespołu wraz z potencjalnym liderem.
  • Zaangażowanie i chęci do rozpoczęcia działalności Enactus na Waszej uczelni!
Zalecamy również wcześniejsze zapoznanie się z Podręcznikiem dla Zespołów Enactus Poland, aby dobrze zrozumieć, na czym polega program Enactus zarówno dla studentów, jak i pracowników Twojej instytucji.
Po przesłaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą aby rozpocząć proces kwalifikacji nowego zespołu do Programu Enactus.
Zgłoszenie zainteresowania utworzenia nowego Zespołu Enactus!
Krok 1 z 2