Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie młodych przedsiębiorców w ich rozwoju na rynku. O tym i nie tylko rozmawiamy z Zuzanną Piasecką, Dyrektor Departamentu HR Banku Gospodarstwa Krajowego.

Enactus Poland: BGK wspiera młodych przedsiębiorców. W jaki sposób?

Zuzanna Piasecka, Dyrektor Departamentu HR, Bank Gospodarstwa Krajowego: Pomagamy rozwijać się każdej firmie – od start-upów po największe przedsiębiorstwa. BGK jest zainteresowany wzrostem i ekspansją polskich startupów. Mamy wiele programów skierowanych do mikro, małych i średnich firm, bo to one są pulsem rozwoju gospodarczego. Młodym przedsiębiorcom oferujemy przede wszystkim pożyczki na rozpoczęcie działalności – Pierwszy biznes wsparcie w starcie czy możliwość otrzymania dofinansowania ze środków unijnych na przykład w programie Jeremie. Flagowym produktem dla MŚP są gwarancje de minimis, które ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dużym powodzeniem cieszy się też kredyt na innowacje z premią technologiczną, czyli dotacją, która może wynieść nawet 6 mln zł. Rozpoczęliśmy też cykl spotkań dla studentów promujących przedsiębiorczość „Start up 2 you” – zapraszamy jesienią do ośrodków akademickich na kolejne spotkania z tego cyklu.

Zuzanna Piasecka

Zuzanna Piasecka

Dyrektor Departamentu HR
Bank Gospodarstwa Krajowego

Jakich kandydatów szuka BGK na swoje stanowiska pracy?

Szukamy osób, które stale chcą podnosić swoje kwalifikacje i poszukujących nowej wiedzy ale również z umiejętnościami analitycznego myślenia. Zależy nam na osobach komunikatywnych i otwartych bo bardzo wysoko cenimy partnerską współpracę nie tylko pomiędzy całymi zespołami ale i pomiędzy pracownikami. Cenimy również w kandydatach zaangażowanie w powierzone obowiązki. Szukamy zarówno ekspertów, ze względu na specyfikę banku i transakcji, jakie obsługujemy, jak również osób z nieco mniejszym doświadczeniem.

Co oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego młodym kandydatom?

Przede wszystkim oferujemy możliwość zdobycia cennego doświadczenia w jedynym takim banku w Polsce, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego Polski. Nie zapominamy również o takich kwestiach jak możliwości rozwojowe, szkolenia z umiejętności twardych i miękkich, elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, cykliczną informację zwrotną. Oferujemy szeroki pakiet socjalny obejmujący między innymi opiekę medyczną, kartę sportową, ponad 10 sekcji sportowych, pracowniczy program emerytalny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowy czas wolny na realizację wolontariatu i wiele innych!

BGK jest srebrnym Partnerem Enactus Poland, czy nawiązywanie współpracy z organizacjami studenckimi jest krokiem naprzód w budowaniu relacji pracodawca-pracownik?

W BGK uważamy, że należy docierać nie tylko do osób z doświadczeniem zawodowym, ale również do tych dopiero rozpoczynających karierę . Takie projekty jak Enactus pozwalają bezpośrednio spotkać się z przedsiębiorczymi studentami i zaprosić ich do współpracy. To według nas działanie oczywiste by być blisko z organizacjami studenckimi i na bieżąco z nimi współpracować.

Jakie niestandardowe działania podejmuje Bank Gospodarstwa Krajowego, aby zachęcić młodych kandydatów do pracy?

Do młodych osób docieramy poprzez takie kanały komunikacji , które są nie tylko naszym zdaniem, ale również według wielu niezależnych badań, najskuteczniejsze. Obecnie są to nowoczesne technologie zwykle oparte o mobile. W rekrutacji na praktyki pomaga kandydatom chatbot, który za kandydata wypełnia formularz aplikacyjny a przy okazji wydarzeń studenci (ale nie tylko!) mogą zmierzyć się z naszą grą w wirtualnej rzeczywistości zakładając specjalne gogle.

Dziękujemy.