Ostatnie spotkania szkoleniowe dla drużyn SIFE Poland odbyły się w siedzibie firmy BIGRAM w dwóch terminach – 21 i 24 stycznia.

21 stycznia w wydarzeniu wzięły udział reprezentacje Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli zarówno studenci, jak i opiekunowie naukowi wszystkich obecnych drużyn.

Studenci wzięli udział w szkoleniu z zakresu nawiązywania kontaktu z mediami, które poprowadził Paweł Pietkun, dziennikarz Gazety Bankowej oraz w sesji na temat sponsoringu i budowania współpracy z partnerami biznesowymi, prowadzonej przez Paulinę Mazur SIFE Poland Country Leadera.

Zespół SIFE Poland przygotował również specjalną sesję szkoleniową dla opiekunów naukowych, podczas której zaangażowani pracownicy uczelni wymienili się spostrzeżeniami oraz doświadczeniami związanymi z programem. Uczestnicy poddali również wiele interesujących pomysłów i sugestii związanych z działaniami w ramach SIFE. Ponadto, Pani Maria Skibniewska, opiekun naukowy drużyny SIFE WSZiB w Poznaniu przybliżyła historię rozwoju SIFE w Polsce.

Opiekunowie naukowi bardzo entuzjastycznie podchodzą do działań studentów SIFE i są otwarci na wspólne działania w ramach programu.

24 stycznia w spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Akademii Górniczo – Hutniczej im. S. Staszica, Politechniki Łódzkiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Łódzkiego.

Studenci wzięli udział w szkoleniu „Odpowiedzialność Lidera Projektu” prowadzonym przez reprezentantów Unilever – Michała Pertkiewicza i Sarę Ślubowską oraz w warsztacie z zakresu kontaktu z mediami, które ponownie przeprowadził Paweł Pietkun.

W wydarzeniu wzięli udział opiekunowie naukowi drużyn Szkoły Głównej Handlowej oraz Szkoły Glównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Obie sesje szkoleniowe były bardzo udane. Mamy nadzieję, że przekazane podczas spotkań informacje i umiejętności okażą się przydatne dla wszystkich zespołów.