Tegoroczny Konkurs SIFE Poland dostarczył wyjątkowych wrażeń wszystkim uczestnikom, sędziom i zaproszonym gościom. Swoje osiągnięcia przedstawiło siedem zespołów reprezentujących: Politechnikę Łódzką, Politechnikę Poznańską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

W pierwszej części dnia odbyła się Runda Otwarcia, w której zespoły wystąpiły równolegle w podziale na dwie Ligi. W Lidze pierwszej prezentacje przedstawiły cztery drużyny, zaś w Lidze drugiej – trzy. Do Rundy Finałowej awansowały trzy zespoły (dwa z Ligi pierwszej i jeden z Ligi drugiej). Jurorzy wytypowali drużyny reprezentujące następujące uczelnie: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Konkurs SIFE Poland 2012 zwyciężył zespół SIFE Uniwersytet Łódzki.

Miejsce drugie zajęła reprezentacja Uniwersytetu Gdańskiego, miejsce trzecie – zespół Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Dodatkowo, firma PwC – Sponsor Diamentowy SIFE Poland – przyznała Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu wyróżnienie SIFE Innovation, za zrealizowanie projektu „Eco Driver”. Jest to projekt, który promuję ideę eco-driving’u wśród poznańskich kierowców.

Drużynę zwycięską – SIFE UŁ – tworzą głównie studenci Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Zespół obejmuje swoimi działaniami firmy, którym pomaga wdrażać nowe rozwiązania, takie jak selektywna zbiórka śmieci, czy też ponowne wykorzystanie materiałów przetwarzalnych. Studenci prowadzą również działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, np. z obszaru ekonomii, czy też obsługi komputera.

Drużyna SIFE UŁ podkreśla, że chce pomóc innym w łączeniu pasji z rozwojem zawodowym. W myśl tej idei powstała edycja projektu „Earn if you dare”. Dzięki temu programowi, trzech fanów piłki nożnej otworzyło swój własny klub piłkarski.

Drużyna SIFE Uniwersytet Łódzki będzie reprezentować Polskę w konkursie międzynarodowym SIFE World Cup, który odbędzie się na przełomie września i października w Waszyngtonie.

Poniżej przedstawiamy raporty roczne drużyn, które wzięły udział w Ogólnokrajowym Konkursie SIFE Poland 2012.

Politechnika Łódzka

Politechnika Poznańska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu