UNIWERSYTET EKONOMICZNY

WE WROCŁAWIU

LIDER ZESPOŁU: Julia Wlazło 

FACULTY ADVISOR: dr Iwona Czerska