Szkolenie inaugurujące nowy rok akademicki w SIFE odbyło się 28 października w siedzibie firmy Unilever Polska.

W wydarzeniu wzięły udział reprezentacje 11 drużyn SIFE – Akademii Górniczo – Hutniczej im. S. Staszica, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, UniwersytetuWarszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu.

Studenci wzięli udział w sesji poświęconej nawiązywaniu kontaktów biznesowych prowadzonej przez Pana Mateusza Winklera (Customer Development, Unilever Polska). Ponadto, poznali program Unilever Sustainable Living Plan, którego prezentację przedstawiła Pani Anita Stec (PR, Unilever Polska).

Reprezentanci działu HR Unilever Polska – Pani Sara Ślubowska oraz Pan Michał Pertkiewicz przeprowadzili sesję poświęconą zarządzaniu projektami. Podczas spotkania studenci mieli okazję omówić plany związane z rozwojem ich własnych projektów SIFE.

Na koniec, SIFE Poland Program Manager Ewa Żuk przeprowadziła krótką sesję na temat rekrutacji nowych członków do zespołów SIFE.

Obecnie wszystkie aktywne drużyny planują swoje działania w nowym roku akademickim. W większości zaangażowanych uczelni trwają spotkania rekrutacyjne, podczas których studenci mają możliwość poznania idei SIFE oraz projektów, które zespoły realizują lokalnie w ramach inicjatywy.