Ten wyjątkowy, pełen sukcesu i dynamicznego rozwoju rok SIFE zawdzięcza zaangażowaniu entuzjastów na całym świecie. Przede wszystkim, organizacja SIFE International odnotowała rekordową liczbę zaangażowanych studentów i zrealizowanych projektów. Zwiększa się również średnia liczba członków działających w studenckich zespołach SIFE. We wszystkich konkursach krajowych w sumie uczestniczyło przeszło 1000 drużyn, a wyniki zespołów oceniało 4500 sędziów. Jest to wspólny, ogromny sukces osób zaangażowanych w program na całym świecie!

W ciągu ostatniego roku SIFE znacznie zwiększył swoją obecność w Internecie. Profile SIFE International, czy też organizacji SIFE działających w poszczególnych państwach można znaleźć w większości popularnych serwisów społecznościowych (facebook, twitter, youtube, linkedin etc.). Komunikacja internetowa bardzo korzystnie wpływa na nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z „SIFEowcami”, jak również z partnerami i obserwatorami programu na całym świecie. Zachęcamy do wyszukiwania informacji o realizowanych projektach oraz śledzenia zdjęć i materiałów video, które z pewnością przybliżą rozwój SIFE na całym świecie.

W wielu państwach zaangażowanych w SIFE udało się powołać stowarzyszenia absolwentów programu, czyli SIFE Alumni Associations. Dzięki tym organizacjom wiele osób wciąż może się angażować w rozwój SIFE, pomimo pożegnania ze statusem studenta. Współpraca z absolwentami z pewnością może być również bardzo wartościowa dla studentów, którzy obecnie tworzą projekty SIFE.

Obecnie SIFE żyje przede wszystkim przygotowaniami do konkursu SIFE World Cup, który odbędzie się już w październiku w Los Angeles. Z pewnością będzie to wyjątkowe i niezapomniane wydarzenie. Organizatorzy przewidują w tym roku wprowadzenie pewnych zmian, m. in. zmieni się sposób podziału drużyn na ligi w pierwszej rundzie. Poza tym, nagroda SIFE Spirit ma otrzymać nową nazwę.