Sukcesem zakończyła się akcja „Zielony Koszyk – Sprzedawaj świadomie”,  organizowana przez studentów SIFE Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z KN Strateg.

W dniach 23- 24 kwietnia 2010 roku, 16 sklepów z Trójmiasta działało na rzecz proekologicznej idei. Grupa 250 wolontariuszy: studentów oraz uczniów 8 szkół licealnych, ubranych w charakterystyczne zielone koszulki aktywnie promowała inicjatywę. Tysiące  ulotek i setki gadżetów oraz materiałów promocyjnych, które zostały rozdane klientom, miały na celu nagłośnienie wśród lokalnej społeczności problematyki negatywnego oddziaływania na środowisko nieodpowiedzialnej konsumpcji.

Reakcja klientów była bardzo pozytywna, dzięki ich wsparciu sklepy zdecydowanie zwiększyły swoje dziennie obroty, z których 10 % zostanie poświęcone na usprawnienia ekologiczne w placówkach. Obecnie opracowywane są propozycje usprawnień, zależne od budżetów przeznaczonych na ten cel przez właścicieli.

Na pierwsze efekty akcji nie trzeba będzie długo czekać, już w czerwcu większość placówek wprowadzi udoskonalenia na rzecz ekologii. Całą tegoroczną inicjatywę zakończy konferencja podsumowująca projekt wraz z oficjalnym wręczeniem certyfikatów dla uczestników.

Sukces akcji oznaczać może tylko jedno, w przyszłym roku studenci wrócą w zielonych koszulkach z jeszcze większą siłą.