W grudniu jeden z projektów zespołu Enactus SGGW – Finance Helpdesk został wyróżniony stypendium Fundacji im. Lesława Pagi. Zespół otrzymał 6000 złotych na realizację swojej inicjatywy. Laureatami stypendium o łącznej puli 50000 złotych zostało 10 zespołów projektowych, które zostały wybrane spośród 32 organizacji.

Stypendium im. Lesława A. Pagi to program grantowy, którego celem jest wspieranie nowatorskich i opartych na wiedzy projektów edukacyjnych i naukowo-badawczych, zwłaszcza w zakresie rynku kapitałowego, prowadzonych przez organizacje studenckie i akademickie koła naukowe uczelni wyższych w całym kraju, a także nieformalne grupy studentów.

Projekt Finance Helpdesk wyróżniony w grudniu przez fundację składa się z trzech filarów. Pierwszy z nich to stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej sprawne zarządzanie swoimi oszczędnościami. Aplikacja Finance Helpdesk skierowana jest głównie do osób, które dopiero wchodzą w świat kont oszczędnościowych, funduszy inwestycyjnych czy też giełdy, a którzy do tej pory nie mieli pojęcia o takich możliwościach.

Drugim elementem projektu jest platforma internetowa zawierająca informacje na temat tego co dzieje się na rynkach kapitałowych. Na stronie zamieszczane będą również m.in. e-learningowe lekcje dotyczące pomnażania kapitału.

Ostatnim etapem będzie dwudniowa konferencja poświęcona oszczędzaniu oraz inwestowaniu pieniędzy.

Projekt mógł brać udział w konkursie, ze względu na zawartość merytoryczną powiązaną z rynkami kapitałowymi. Dzięki aplikacji mobilnej, a także platformie internetowej odbiorca projektu będzie mógł pogłębić swoją wiedzę praktyczną z zakresu pomnażania własnego kapitału oraz oszczędzania.