Rok 2017 w Enactus zamknęliśmy spotkaniem liderów w siedzibie naszego nowego Diamond Partnera – Grupy AXA. Wspólnie z liderami wszystkich zespołów Enactus podsumowaliśmy mijający rok i omówiliśmy plany na pierwsze miesiące nowego roku.

Studenci otrzymali od firmy drobne upominki, mogli zobaczyć na żywo jak wygląda praca w centrali AXA, oraz podziwiać panoramę Warszawy z 32 piętra wieżowca – siedziby firmy.

W drugiej części spotkania liderzy mieli okazje zidentyfikować swoje kompetencje managerskie, podczas szkolenia z metodologii DISC, które poprowadziła dla nich trenerka z grupy AXA. Jak mówią liderzy, szkolenie pomogło im w lepszym poznaniu swoich możliwości, ale także w zrozumieniu postaw i zachowań członków ich zespołów, co z pewnością przełoży się pozytywnie na działania w nowym 2018 roku.