Na pytanie: „jak liderzy biznesu wpływają na rozwój młodych talentów na świecie oraz jak przenieść najlepsze praktyki do Polski?” próbowali odpowiedzieć uczestnicy spotkania zorganizowanego w BIGRAM, 7 marca. Gośćmi specjalnymi tego dnia byli Ann Marie Almeida, President of Enactus International Affiliate Division oraz  Elgar Beumer, Managing Director.

 

W dyskusji nad kierunkami dalszego rozwoju projektu w Polsce oraz możliwościami zacieśniania współpracy pomiędzy firmami a studentami uczestniczyli prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy personalni m.in. takich firm jak Microsoft, Credit Agricole, AmCham, Antalis, Gras Savoye, Saatchi & Saatchi, AmCham, Cargill, UPC.

Obecni na spotkaniu rozmawiali o tym, jak ważne dla firm jest budowanie zaangażowania wokół własnej organizacji wśród przyszłych i obecnych pracowników, a także jak wyłonić z najzdolniejszych na rynku studentów i absolwentów przyszłych managerów, dzięki którym firma będzie mogła się dynamicznie rozwijać. Wszyscy zgodzili się, iż konieczne są inwestycje w rozwój potencjału polskich studentów, a Enactus jest przykładem dobrej praktyki, w której studenci mogą bezpośrednio współpracować z osobami z top managementu. Aby rozwijać wiedzę i postawy społecznej odpowiedzialności studenci musza mieć możliwość uczenia się od osób doświadczonych w biznesie.

Dobrą praktyką z polskiego rynku jest współpraca Credit Agricole Bank Polska z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. Firma, nie tylko sponsoruje realizację programu Eanctus na uczelni, ale równocześnie angażuje się merytorycznie, zapraszając swoich pracowników do współpracy ze studentami.

Wpływ środowiska biznesowego na studentów oraz wzajemne relację są najsilniejsze i najbardziej widoczne na dorocznych konkursach Enactus, gdzie studenci prezentują swoje osiągnięcia przez biznesowym Jury. Uzyskane oceny i informacja zwrotna determinują dalsze działania studentów i podejmowane przez nich aktywności. Przez cały dzień studenci mają możliwość konsultowania się z obecnymi prezesami i menedżerami. Ich rady i uwagi służą studentom przez kolejne miesiące przy realizacji projektów. Konkurs jest często początkiem współpracy i kontaktów firm z wybranymi zespołami/uczelniami.