„Enactus” to akronim, który powstał ze skrótów słów Enterpreurial, Action, Us. Nowa nazwa ma podkreślić główne założenia programu.enactus_akro

podejście przedsiębiorcze – dostrzeganie możliwości, chęć ich wykorzystania w celu otrzymania wartości, osiągnięcia rezultatu.

działanie – zaangażowanie, chęć podejmowania aktywności, wytrwałe zmierzanie do celu.

my – Enactus to sieć, która łączy ze sobą wszystkich zaangażowanych.

Nasza organizacja powstała 40 lat temu, długo zanim zaczęły istnieć koncepcje mikro-pożyczek i przedsiębiorstw społecznych. – powiedział Alvin Rohrs, Prezes Enactus w swoim wystąpieniu w Waszyngtonie. – Potrzebowaliśmy nazwy, która będzie oddawać „ducha przedsiębiorczości”, który napędza wszystko to, czym się zajmujemy.

Zmiana nazwy i logotypu nie niesie ze sobą zmian w charakterze organizacji. Enactus jest międzynarodową siecią, która łączy środowisko biznesowe i uczelniane we wspólnych działaniach na rzecz społeczności lokalnych. Nowa nazwa jest jednak ważnym krokiem w dynamicznym rozwoju programu. Organizatorzy Enactus będą dążyć do tego, aby wszyscy zaangażowani w projekt studenci, współpracując z opiekunami naukowymi i doradcami, zdobywali jeszcze więcej doświadczeń i coraz lepiej poznawali biznes odpowiedzialny społecznie.