Miło jest nam poinformować, iż studenci Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie również będą mieli możliwość planowania i realizacji swoich projektów oraz sprawdzenia się w roli liderów. Wszystkich studentów zainteresowanych programem SIFE prosimy o kontakt z Prodziekanem ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych – Panem dr inż. Sławomirem Jarka, który wyraził chęć objęcia roli Opiekuna naukowego drużyny SIFE. Przypominamy, że do drużyny SIFE SGGW może przystąpić każdy student tej uczelni, niezależnie od kierunku i roku studiów.