Poniżej prezentujemy wybrane projekty SIFE ze świata, które doprowadziły do wspólnego, spektakularnego, sukcesu wszystkich zaangażowanych w SIFE stron – studentów, opiekunów naukowych, doradców biznesowych oraz społeczności lokalnych.

Opisane działania oraz ich efekty są dowodem na to, że wspólna realizacja innowacyjnego pomysłu może doprowadzić do rozwoju biznesu odpowiedzialnego społecznie, a tym samym – niezależności ekonomicznej i poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

 

 

Beevelop
miod Projekt drużyny SIFE University of Nottingham, Wielka BrytaniaGrupa docelowa: Rodziny pszczelarzy we wsi Agomeda w GhaniePotrzeba: Niska produktywność, problemy z wprowadzeniem miodu na rynek

Przebieg projektu: Studenci zorganizowali szkolenia z zakresu innowacyjnych rozwiązań

w pszczelarstwie, marketingu i sprzedaży. Ponadto, drużyna SIFE pomogła wykreować oraz wprowadzić na rynek nowy produkt – świece z wosku pszczelego. Produkt był sprzedawany lokalnie oraz na rynkach europejskich.

Efekt: W przeciągu 15 miesięcy, studenci objęli swoimi programami edukacyjnymi „Bee Wise” oraz „Golden Opportunities” 1800 pszczelarzy. Gospodarstwa stały się dwukrotnie bardziej produktywne oraz zaczęły przynosić dwa razy wyższe dochody.

 

Więcej informacji o projekcie Beevelop

 

Cafe Cameroon
kawa Projekt drużyny SIFE Quinnipiac University, Stany ZjednoczoneGrupa docelowa: 400 mieszkańców wsi Bawa w KameruniePotrzeba: Brak dostępu do wody bieżącej, wysoka podatność mieszkańców na zachorowania i infekcje

Przebieg projektu: Mieszkańcy wsi Bawa zajmowali się uprawą kawy. Rolnictwo nie przynosiło jednak dochodów, z uwagi na dużą konkurencję na rynku i trudności w sprzedaży. Drużyna SIFE Quinnipiac University pomogła wprowadzić nowoczesne rozwiązania w rolnictwie. Ponadto, studenci, wspólnie z mieszkańcami wsi Bawa, wykreowali oraz wprowadzili na rynek nowy produkt – paczkowane ziarna kawy. Sprzedaż produktu przebiegała zgodnie z zasadami fair trade. Ponadto, studenci założyli własne małe przedsiębiorstwo „Cafe Cameroon”. Dochód ze sprzedaży kawy przeznaczali na rzecz organizacji non-profit „Bawa Heath Initiative”. Akcji towarzyszyła kampania marketingowa w mediach adresowana do ok. 300 000 potencjalnych nabywców. Kawa była importowana do Stanów Zjednoczonych.

Efekt: Sprzedaż pierwszej importowanej partii towaru przyniosła dochód w wysokości 2000 USD. Drużyna otrzymała kolejne zamówienie na 4000 funtów.

 

Więcej informacji o projekcie Cafe Cameroon

 

New life
mydlo Projekt drużyny SIFE University of GhanaGrupa docelowa: 15 pacjentów szpitala psychiatrycznego w AkrzePotrzeba: Bezrobocie, wykluczenie społeczne

Przebieg projektu: Studenci zdobyli informacje na temat właściwości Moringi oleidalnej. Z nasion tej rośliny pozyskuje się wartościowy olej wykorzystywany w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Następnie, drużyny zorganizowała szkolenia z zakresu produkcji mydła, jak również kreowania produktu i sprzedaży.

Efekt: Ponosząc koszt 32 $ udało się wyprodukować 70 kostek i 24 opakowania mydła – generując, w kolejności, zysk na poziomie 14,3 % oraz 24,5 %. Jednocześnie ponosząc koszt 30 $ udało się wyprodukować 15 małych i 12 dużych opakowań pomady uzyskując dochód na poziomie 18,2 %. Dzięki współpracy z władzami szpitali, produkty są obecnie sprzedawane w szpitalnych sklepikach.

 

Więcej informacji o projekcie New life

 

Chocolarte
czeko SIFE Unified Teaching Center of Teresina, BrazyliaGrupa docelowa: Grupa 12 kobiet z Bethino (Brazylia)Potrzeba: Bezrobocie

Przebieg projektu: Studenci pomogli grupie bezrobotnych kobiet stworzyć działalność gospodarczą. Stworzono media plan oraz wyjątkowe produkty – ręcznie zdobione wyroby czekoladowe. Słodycze wprowadzono do 25 punktów sprzedaży. Założono również sklep internetowy, w którym można zakupić produkty.

Efekt: Po roku działalności firmy „Chocolarte” przychody rodzin beneficjentów wzrosły o 80%

 

 

Więcej informacji o projekcie Chocolarte