Spotkanie „SIFE Mixer” odbędzie się 15 marca o godz. 15.30 w siedzibie Partnera SIFE w Polsce, w biurze firmy BIGRAM. Wydarzenie jest organizowane w związku z wizytą delegacji SIFE International Affiliate Division – Sylvester John (President) oraz Rosie Connolly (Regional Vice-President, Europe).

Do udziału w „SIFE Mixer” zostali zaproszeni m. in. reprezentanci Sponsorów, Patronów medialnych oraz Organizacji współpracujących z SIFE Poland. Spotkanie będzie wyjątkową okazją do wymiany wszelkich pomysłów i sugestii związanych z SIFE oraz do omówienia rozwoju programu w Polsce i na świecie.