Szkolenie dla studentów „SIFE INSPIRUJE” odbyło się w PwC 19 marca 2011. Uczestniczy spotkali się w siedzibie diamentowego partnera SIFE – PwC. Sesję szkoleniową prowadziła Aleksandrę Stanek, która odpowiada w PwC za doradztwo w zakresie budowania oraz wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

Warsztat dotyczył wyzwań zrównoważonego rozwoju w kraju i na świecie, jak również praktyk stosowanych przez firmy w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Wydarzenie, zgodnie ze swoim hasłem przewodnim, miało za cel zainspirować studentów do rozwijania efektywnych i innowacyjnych projektów w obszarze CSR oraz zrównoważonego rozwoju. W pierwszej części uczestnicy zgłaszali swoje obawy i problemy które mogąstanąc na drodze rozwoju. Pojawiły się problemy demograficzne, dostępu do surowców, kwestie eko, dostęp do edukacji, wykluczenie technologicznie i wiele innych.

Na koniec odbyło sie ćwiczenie w grupach. Każdy zespół dostał inny opis projektu SIFE (z innego kraju). Drużyny sprawdzały, jak można poszerzyć i rozwinąć projektu, aby przekazywały kryterium SIFE.

Na podstawie pytań:

Co można zrobić, aby nasz projekt był zrównoważony – o jakie działania, pomysły go rozwinąć, aby:
Uwzględniał aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe
Wzmacniał ludzi
Wspierał ludzi w potrzebie
Uwzględniał koncepcje biznes
owe, zasady przedsiębiorczości
Poprawiał standardy życia

studenci przygotowali swoje wersje projektów.

Finalne prezentacje napełniły wszystkich inspiracjami, pozytyną energią i chęcią do działania. Dziękujemy wszystkim za udział w szkoleniu!