Ogólnokrajowy Konkurs SIFE Poland 2011 odbędzie się 30 maja w Teatrze Kamienica w Warszawie. Uczelniane drużyny SIFE przedstawią swoje osiągnięcia w roku akademickim 2010/2011. W wydarzeniu udział wezmą reprezentanci m. in. Politechniki Poznańskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Prezentując swoją pracę i osiągnięcia przed Jury, studenci uzyskają wartościową informację zwrotną, która pozwoli ulepszyć prowadzoną działalność oraz jakość i zasięg projektów edukacyjnych w lokalnych społecznościach. W Jury zasiądą przedsiębiorcy i menedżerowie wyższego szczebla ze strony patronów, sponsorów oraz organizacji, którym bliskie są zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu. Wystawiona przez Nich ocena znacząco wpłynie na kształt programów SIFE w kolejnym roku.

Zwycięski zespół będzie reprezentował Polskę w konkursie międzynarodowym SIFE World Cup 2011, który odbędzie się w październiku w Kuala Lumpur.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji wszystkich, którzy chcieliby uczestniczyć w Konkursie w charakterze obserwatorów.