POLITECHNIKA POZNAŃSKA

W dzisiejszych czasach pomimo ogromnych nakładów państwa przeznaczanych na rozwój recyklingu zalegające odpady, jakimi są zużyte opony to problemem na skalę światową. W Polsce według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami zalega 200 tysięcy ton zużytych opon.

Kolejnym poruszonym przez nas aspektem jest sytuacja byłych więźniów, a w szczególności ich wykluczenie ze społeczeństwa po odbyciu kary. Więźniowie to licząca 72 tysiące osób grupa, która stanowi najbardziej odrzuconą część naszego społeczeństwa. Według statystyk około 50% byłych osadzonych wraca po raz drugi lub trzeci do więzienia, ze względu na nieumiejętność dostosowania się do nowej rzeczywistości.

Połączenie tych dwóch skrajnych, lecz poważnych problemów natury społecznej i ekologicznej stało się podstawą omawianego projektu.

W ramach działań projektowych zespół podjął się głębokiej analizy problemu oraz grupy docelowej. W pracach koncepcyjnych stworzyliśmy model działania inicjatywy, która angażuje z pożytkiem grupę docelową (więźniów) oraz przyczynia się do rozwiązania problemu braku recyklingu zużytych opon.

Efektem jest projekt ReTIREd, który polega na tworzeniu mebli m.in. ze zużytych opon przez więźniów. Meble to produkty z segmentu mebli ogrodowych, które mogą stać się zarówno wyposażeniem ogrodów jak i balkonów, czy przestrzeni publicznych i miejskich. Produkt jest w pełni ekologiczny.

Na ten moment projekt ma podpisany list intencyjny z jednym z Więzień na terenie Poznania, który zapewni pracę przy meblach kilkunastu więźniom. Do dzisiaj stworzone zostały 2 stoliki oraz 6 puf ogrodowych w celu opracowania technologii procesu, która będzie zastosowana przy pracy z więźniami do tworzenia przyszłych zamówień.

Zespół jest w trakcie rozmów z potencjalnymi partnerami oraz klientami, które mogą otworzyć w najbliższych miesiącach zamówienia na kilkaset mebli.

PROJEKT REALIZUJE CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU:

  

PROJEKTY ENACTUS PP