Poziom projektów prezentowanych podczas konkursu Enactus Poland z roku na rok wzrasta. W tym roku 7 zakwalifikowanych zespołów zaprezentowało przed Jurorami ponad 20 projektów.Mieliśmy okazję zobaczyć dobrze znane projekty rozwijane od kilku lat takie jak:
Village in the City, Uniwersytetu Gdańskiego, ukierunkowany na wsparcie rolników wytwarzających nisko przetworzoną żywność. Nie mając czasu na prowadzenie gospodarstwa i sprzedaż produktów na tradycyjnych rynkach sprzedają oni produkty po bardzo niskich cenach pośrednikom. Projekt chce umożliwić konsumentom dotarcia do zdrowej i nie przetwarzanej żywności a rolnikom zbudowanie nowych kanałów sprzedaży i wzrost ich przychodów.

czy też Eco Driver, Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, którego celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zmniejszenie ilości wypadków oraz zmniejszenie ilości zużywanego paliwa przez samochody poprzez ideę Eco Drivingu.

Pojawiły się także zupełnie nowe inicjatywy które w najbliższych latach będą rozwijane takie jak np.: projekt:

PUT back to school, realizowany przez zespół Politechniki Poznańskiej, a którego celem jest z jednej strony wsparcie kół naukowych i pomoc w finansowaniu ich działalności poprzez prowadzenie warsztatów w gimnazjach, a z drugiej właśnie poprzez te warsztaty i ich interaktywną formę, zainteresowanie młodzieży przedmiotami ścisłymi i nauką na uczelniach technicznych w przyszłości.

Zachęcamy do zapoznania się z raportami zespołów startujących w tegorocznym konkursie:

>>Uniwersytet Łódzki<<

>>Uniwersytet Gdański<<

>>Uniwersytet Warszawski<<

>>Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach<<

>>Politechnika Poznańska<<

>>Politechnika Łódzka<<

>>Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu<<

Zapraszamy również do obeżenia prezentacji zespołów z rundy finałowej:

Uniwersytet Łódzki:

[youtube id=”9gLdviitYtM” width=”600″ height=”350″ autoplay=”no” api_params=”” class=””]

Politechnika Łódzka:

[youtube id=”oNnB9_UWyCg” width=”600″ height=”350″ autoplay=”no” api_params=”” class=””]