Konkurs SIFE Poland 2010 odbędzie się w Warszawie, w Teatrze Kamienica – 7 czerwca 2010 roku i potrwa cały dzień. Będzie to spotkanie drużyn reprezentujących startujące uczelnie, wykładowców, członków jury, przedstawicieli firm i sponsorów, dziennikarzy. 

Na konkursie zaprezentuje się sześć drużyn, z sześciu uczelni. Będą to zespoły: Politechniki Poznańskiej, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie zespoły będą prowadzić prezentacje w języku angielskim. Wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia, wieczorem podczas ceremonii.

Formalnym celem Ogólnopolskiego Konkursu SIFE jest  wybór najlepszej drużyny, która następnie będzie reprezentować Polskę na SIFE World Cup w październiku w Los Angeles.

Przedstawiając swoją pracę Jury, złożonym z przedsiębiorców i menedżerów wyższego szczebla studenci uzyskują wartościową informację zwrotną, która w konsekwencji pozwala ulepszyć prowadzoną działalność i projekty w ramach SIFE. Otrzymana ocena prowadzi również do realizacji efektywnych i wartościowych projektów edukacyjnych w lokalnych społecznościach.

Aby wziąć udział w konkursie w charakterze obserwatora wystarczy się zarejestrować. Udział w wydarzeniu mogą brać studenci, pracownicy naukowi, przedstawieciele firm, którym bliska jest idea społecznej odpowiedzialności biznesu, dziennikarze.

Organizacja konkursu jest dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Media zachecamy do kontaktu z Pauliną Mazur, Coutry Leader SIFE Poland, pmazur@sife.pl, (22) 646-94-94.