Enactus Global i Resolution Project (Resolution) łączą siły, aby rozwijać i wzmacniać globalny ekosystem wspierający młodych przedsiębiorców społecznych. Resolution zaangażowało kapitał finansowy i ludzki w odbudowę Enactus Global i budowanie współpracy w ramach sieci Enactus w celu realizacji naszej wspólnej misji.

Enactus i Resolution mają podobne misje mające na celu wzmocnienie pozycji młodych przedsiębiorców społecznych – każda z nich ma różne sposoby realizacji.

Enactus obsługuje globalną sieć krajowych oddziałów działających na kampusach uniwersyteckich, które organizują konkursy krajowe i międzynarodowe, oferują szkolenia i zasoby w zakresie przedsiębiorczości oraz budują społeczność łączącą biznes-studentów-uczelnie.

Resolution oferuje całościowy pakiet wsparcia – finansowanie Pre-seed i Seed, mentoring, usługi pro bono, zaplecze ekspertów, szkolenia i inne możliwości – dla młodych liderów z innowacyjnymi pomysłami na przedsiębiorczość poprzez Social Venture Challenges i Resolution Fellowship. Enactus szkoli i rozwija przywództwo młodych liderów, podczas gdy Resolution skaluje i wzmacnia ich wpływ.

Razem nasze partnerstwo tworzy jedną z największych współpracy non-profit na styku przywództwa młodzieży i przedsiębiorczości społecznej i będzie angażować ponad 40 000 młodych ludzi każdego roku w prawie 100 krajach.