Ruszył konkurs grantowy „Odpowiedzialnie z LOTOSEM” – Od 24 listopada do 17 grudnia 2014 trwa nabór projektów do II edycji konkursu grantowego „Odpowiedzialnie z LOTOSEM”, w którym udział wziąć mogą koła i organizacje studenckie z całej Polski.

W ubiegłym roku, konkurs odbył się w ramach programu ENACTUS Poland i skierowany był do studentów zrzeszonych w tej organizacji. W tym roku poszerzamy grono potencjalnych wnioskodawców o wszystkie koła studenckie, które zajmują się projektami związanymi z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, synergii międzysektorowej, ekonomii społecznej oraz aktywizacji lokalnych społeczności.

Grant wysokości 10 000 zł zostanie przekazany organizacji lub organizacjom, które przedstawią projekt, który w sposób ciekawy, skuteczny i realny wpłynie na lokalne społeczności, wdrażając jednocześnie pewne rozwiązania biznesowe. Grupa LOTOS, posiadająca strategię CSR, która dotyczy konkretnych regionów i obszarów aktywności zachęca wszystkich aplikujących do zapoznania się z działalnością społeczną Grupy Kapitałowej LOTOS oraz raportem rocznym, co z pewnością nakieruje aplikujących na obszary, które są Spółce szczególnie bliskie. Nie zamykamy się na inne, nie związane bezpośrednio z naszą strategią projekty, zależy nam na działaniach, które przyniosą realną korzyć wybranej grupie społecznej, w której został zidentyfikowany konkretny problem.

Poniżej regulamin oraz formularz wniosku grantowego, który do 17 grudnia można przesyłać na adres csr@grupalotos.pl. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy karolina.grudzinska@grupalotos.pl lub pod nr tel. 58 308 80 65.

1) Konkurs_Grantowy_regulamin

2) CSR w Grupie LOTOS_zalacznik nr 1 do regulaminu konkursu

3) Formularz wniosku grantowego_zalacznik nr 2 do regulaminu