Credit Agricole Bank Polska S.A. dołączył do AIG oraz PwC jako sponsor programu Enactus w Polsce. Jak deklaruje Katarzyna Jędryczek-Wasiel, dyrektor Departamentu Rekrutacji i Rozwoju: „Zaangażowanie studentów w problemy społeczności lokalnej, a także ich przedsiębiorcze podejście w stosunku do pojawiających się po drodze wyzwań szczególnie wpisuje się w nasze cele biznesowe, a nawet i kulturę organizacyjną Banku. Uczestnicząc w programie Enactus mamy niebywałą możliwość zintegrowania w jedno dwóch obszarów, które od dawna stanowią priorytet naszych działań. Jest to polityka społecznej odpowiedzialności biznesu oraz rekrutacja młodych talentów”.

 

Bank chce skupić się w pierwszej kolejności na rozwoju programu we Wrocławiu, dostrzegając możliwości i potencjał wrocławskich studentów. Z rekomendacji Credit Agricole propozycję współpracy i zaangażowania w Enactus otrzymał już Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Uczelnia wraz z początkiem nowego roku rozpocznie rekrutację studentów do powoływanego zespołu. „Jesteśmy przekonani, że oferowane przez nas wsparcie oraz know-how pomoże zespołowi Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia zrealizować ambitny i, przede wszystkim, pożyteczny projekt. Tak za nich, jak i za pozostałe zespoły „trzymamy kciuki” życząc ciekawych pomysłów i wytrwałości w ich realizacji.” – dodaje Katarzyna Jędryczek-Wąsiel.