Początek roku akademickiego to nowe wyzwania i projekty.To początek przygody, która nauczy studentów społecznej odpowiedzialności, efektywnej współpracy w zespole, zarządzania projektami. Wyzwoli emocje i przyniesie doświadczenia, które uczynią z nich przyszłych liderów. 

W Polsce SIFE jest obecny już na 12 uczelniach, m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Inicjatywa cieszy się dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony środowiska biznesowego z dwóch powodów. Po pierwsze, opiera się na wspólnej potrzebie ‘robienia’ biznesu odpowiedzialnego i zrównoważonego. Jak deklaruje Tomasz Miłosz, dyrektor marketingu w PwC (sponsor SIFE) – „Zaangażowanie w SIFE w Polsce było dla nas czymś naturalnym. Jako lider CSR-u chcemy wspierać młode pokolenie w realizacji projektów edukacyjnych na rzecz środowisk lokalnych, przyczyniając się w ten sposób do poprawy, jakości ich życia. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca w ramach SIFE przyczyni się do szerzenia wiedzy na temat odpowiedzialności społecznej i realizacji wielu ciekawych projektów.”

Z drugiej strony, studenci SIFE to bardzo atrakcyjni kandydaci dla firm, które poszukują prawdziwych talentów. Prestiżowi pracodawcy na całym świecie doceniają wiedzę, umiejętności oraz upór i determinację studentów SIFE w realizacji idei. „Zaangażowanie Unilever w program SIFE jest też niepowtarzalną okazją do spotkania młodych, dynamicznych i kreatywnych osób – potencjalnych kandydatów do pracy, którzy swoją proaktywną postawą budują standardy etyczne i w przyszłości przeniosą je do współczesnego świata biznesu.”– mówi Michał Pertkiewicz, Unilever Polska – sponsor SIFE.

Program SIFE jest otwarty dla studentów wszystkich uczelni i kierunków studiów licencjackich lub magisterskich. Studenci uczelni, na których obecny jest program mogą w każdej chwili dołączyć do istniejących zespołów. Aby utworzyć nową drużynę należy zebrać grupę przynajmniej 10 studentów chętnych do zaangażowania się w program oraz wybrać opiekuna naukowego (tę rolę pełni pracownik danej uczelni). Więcej informacji na temat możliwości zaangażowania się w program udziela zespół SIFE Poland (sife@sife.pl).

Partner w Polsce: BIGRAM

Patron honorowy: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Sponsorzy Diamentowi: Dalkia Polska, Unilever Polska, PwC

Sponsor złoty: Coca-Cola HBC Polska

Patroni medialni: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Bankowa, Media&Marketing, Personel

i Zarządzanie, students.pl

Patroni Internetowi: mediamikser.pl, NBPortal.pl, StepStone.pl

Współpraca: Brytyjsko – Polska Izba Handlowa, Liga Odpowiedzialnego Biznes