Siedem zespołów Enactus aplikowało o grant w ramach konkursu Odpowiedzialnie z LOTOSEM. Studenci opisali plany swoich projektów na najbliższe miesiące. Sponsor konkursu, Grupa LOTOS poszukiwał w prezentacjach projektu, który będzie najbardziej zbieżny z założeniami strategii społecznej odpowiedzialności Spółki.

Byliśmy pod wrażeniem pomysłów i projektów studentów z Enactus. Cieszymy się, że studenci tak entuzjastycznie podeszli do naszej propozycji współpracy. Nadesłane wnioski opisywały bardzo ciekawe i różnorodne pomysły, angażowały różne grupy beneficjentów, dotyczyły zarówno sportu, jak i ekologii, przedsiębiorczości. Będziemy z pewnością obserwować wszystkie projekty, które poznaliśmy przy okazji konkursu i mamy nadzieje, że rozwiną się zgodnie z oczekiwaniami i planami studentów” powiedziała Iwona Mostowska, Kierownik Działu Spraw Społecznych i Kulturalnych w Grupie LOTOS.

Rozstrzygając konkurs, 7 lutego 2014 roku, komisja wybrała projekt „Ekorywalizacja” zgłoszony przez ENACTUS Uniwersytet Gdański i postanowiła przyznać grant w wysokości 10 000 zł na jego realizację. Projekt jest kontynuacją projektu SLOW (Second Life of Waste) zrealizowanego w roku 2013. Polega on na organizacji kampanii edukacyjnej, której jednym z etapów jest zbieranie butelek PET m.in. w gdańskich szkołach, klubach fitness i w trakcie wydarzeń ekologicznych. W wyniku pilotażowej wersji projektu zostało zebranych 25 tys. plastikowych butelek PET, które we współpracy z 4 firmami zostały przetworzone na 200 kołder. Kołdry zostały przekazane pomorskim noclegowniom. Projekt w roku 2014 zostanie rozszerzony o „Dzień z ekologią” skierowany do 30 gdańskich szkół i rozbudowany o kampanie informacyjne. Dodatkowo, obok edukacji ekologicznej, którą jest „Ekorywalizacja”, projekt przynosi również wymierną korzyść dla wykluczonej oraz zagrożonej wykluczeniem społeczności lokalnej z Gdańska.

 

Wybrany przez komisję konkursową projekt wpisuje się w programy ekologiczne realizowane przez Grupę LOTOS w ramach Strategii CSR. Obok takich programów jak „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”, czy „Chronimy NATURĘ na Wyspie Sobieszewskiej” Grupa LOTOS angażuje się w szereg wydarzeń, warsztatów i akcji, których celem jest podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza w najbliższym sąsiedztwie spółki.

 

Więcej o strategii CSR Grupy LOTOS przeczytać możecie tutaj

Realizowany projekt spełnia kryterium Enactus i zapewne pojawi się na kolejnych konkursach Enactus.