W roku akademickim 2013/2014 Grupa LOTOS rozpoczęła współpracę przy programie ENACTUS Poland. 10 grudnia startuje nabór wniosków w konkursie grantowym „Odpowiedzialnie z LOTOSEM” skierowanym do studentów zrzeszonych w programie ENACTUS Poland!

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów realizowanych przez studentów polskich uczelni zrzeszonych w Programie ENACTUS Poland w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, które będą wpisywać się w założenia Strategii społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS do 2015 r. (szczegóły poniżej).

Efektem konkursu będzie przekazanie wybranemu zespołowi/zespołom grantu na realizację projektu z zakresu ekonomii społecznej, który będzie skutkował poprawą jakości życia lokalnej społeczności. Pula przeznaczonych środków wynosi aż 10 000 zł. Wybrany projekt/projekty muszą spełniać też kryteria ENACTUS, ponieważ liczymy, że wyniki projektu zostaną przedstawione na ogólnopolskim konkursie ENACTUS.

Organizując program grantowy w ramach ENACTUS Grupa LOTOS chce wesprzeć rozwój projektów realizowanych przez studentów i udzielić im wsparcia w tworzeniu najciekawszych inicjatyw. Czekamy na zgłoszenia projektów dotyczących m.in. bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyrównywania różnic społecznych oraz ekologii i ochrony środowiska.

Wnioski zawierające szczegółowe opisy projektów wraz z dokładnymi założeniami, agendą, kosztorysem, harmonogramem działań oraz przedstawieniem oczekiwanych korzyści, jakie projekt dostarczy grupie docelowej, należy wysłać na adres: csr@grupalotos.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2014 roku. Do składania wniosków uprawnieni są tylko aktywni (zarejestrowani) studenci uczestniczący w programie ENACTUS Poland.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje oraz wniosek konkursowy do pobrania.

Konkurs Grantowy ENACTUS_regulamin

Formularz wniosku grantowego_załacznik nr 2 do regulaminu konkursu ENACTUS

CSR w Grupie LOTOS – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu ENACTUS

Zapraszamy również na www.odpowiedzialny.lotos.pl