28 maja w Pałacu Kultury i Nauki podczas Enactus Poland National Competition przedstawiciele największych firm wyłonią najbardziej innowacyjne projekty, działające na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.

—- KONKURS —-

W Polsce działa obecnie 13 drużyn Enactus między innymi na takich uczelniach jak Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, czy Politechniki: Łódzka, Warszawska i Poznańska. Enactus współpracuje m.in. z Giełdą Papierów Wartościowych, Grupą AXA, Tesco Polska, Siemens czy Renault.

Najważniejszym wydarzeniem Enactus w ciągu roku jest krajowy konkurs, który pozwala ocenić roczne prace studentów, oraz wyłonić najbardziej obiecujące start-upy akademickie realizowane w ramach programu w danym roku akademickim. Prace studentów oceni gremium złożone z doświadczonych prezesów i dyrektorów. Najlepszy zespół studentów weźmie udział w światowym finale, który odbędzie się w Dolinie Krzemowej w USA.

Do tegorocznego finału zakwalifikowało się 9 drużyn, które zaprezentują projekty dotykających takich obszarów jak marnowanie żywności, wsparcia terapii dzieci z autyzmem czy tworzenia systemów wspierających pracę strażaków.

ZOBACZ RELACJĘ Z UBIEGŁOROCZNEJ EDYCJI

 

—- UCZESTNICY —-

Na konkursie prezentują się zakwalifikowane drużyny Enactus, które zrealizowały przynajmniej jeden projekt zgodny z kryterium programu. W jury zasiadają prezesi i dyrektorzy największych spółek a do obserwacji zapraszamy przedstawicieli mediów, biznesu oraz m.in. władz uczelni.

Konkurs Enactus to cykliczne wydarzenie odbywające się raz do roku we wszystkich krajach w których funkcjonuje program. W ubiegłym roku polski finał zgromadził blisko 400 osób,  w tym ponad 100 jurorów.

 

—- PROJEKTY ENACTUS I ICH OCENA —-

W ramach swoich projektów, tworząc innowacje społeczne i technologiczne, studenci poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia beneficjentów. Prowadzone inicjatywy powinny być stabilne biznesowo i rozwiązywać określone problemy w długim okresie czasu.

Ocenie sędziowskiej na konkursie podlegać będzie m.in.: efektywność projektów, osiągnięte wyniki, dobór grupy odbiorców, innowacyjność, trwałość efektów oraz stopień realizacji kryterium Enactus.

0271_9313_D8