5 czerwca 2017 w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (Pl. Defilad 1) odbędzie się Konkurs Enactus Poland 2017!

—- KONKURS —-

Konkurs to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, podczas którego studenci z aktywnych zespołów Enactus w Polsce zaprezentują rezultaty prowadzonych przez siebie projektów. Oceny dokonają prezesi i dyrektorzy największych spółek, a zwycięska drużyna zyska prawo reprezentowania Polski na finale międzynarodowym Enactus World Cup w Londynie.

Prezentując swoją pracę i osiągnięcia przed jurorami, studenci uzyskują wartościową informację zwrotną, która w konsekwencji prowadzi do realizacji efektywnych i wartościowych projektów.

Konkurs to spotkanie studentów, pracowników uczelni wyższych, prezesów, menedżerów oraz przedsiębiorców, którym bliskie są zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu, tworzenia innowacji społecznych i technologicznych, projektowanie modeli biznesowych i tworzenie start-upów działających na rzecz lokalnych społeczności.

 

Zobacz relację z konkursu z ubiegłego roku TUTAJ

 

—- UCZESTNICY —-

Na konkursie prezentują się zakwalifikowane drużyny Enactus, które zrealizowały przynajmniej jeden projekt zgodny z kryterium programu. W jury zasiadają prezesi i dyrektorzy największych spółek a do obserwacji zapraszamy przedstawicieli mediów, biznesu oraz m.in. władz uczelni.

Konkurs Enactus to cykliczne wydarzenie odbywające się raz do roku we wszystkich krajach w których funkcjonuje program. W ubiegłym roku polski finał zgromadził blisko 400 osób,  w tym ponad 100 jurorów.

Tym razem spodziewamy się udziału nawet 150 przedstawicieli świata biznesu, którzy podejmą się oceny projektów. Tegoroczny konkurs zapowiada się niezwykle emocjonująco również ze względu na udział Rachel Jarosh – President and CEO of Enactus International oraz Lord dr Michael Hastings – Global Head of Citizenship, KPMG International, gości specjalnych, którzy uświetnią główne ceremonie konkursowe.

Goście Specjalni

—- PROJEKTY ENACTUS I ICH OCENA —-

W ramach swoich projektów, tworząc innowacje społeczne i technologiczne, studenci poszukują rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia beneficjentów. Prowadzone inicjatywy powinny być stabilne biznesowo i rozwiązywać określone problemy w długim okresie czasu.

Ocenie sędziowskiej na konkursie podlegać będzie m.in.: efektywność projektów, osiągnięte wyniki, dobór grupy odbiorców, innowacyjność, trwałość efektów oraz stopień realizacji kryterium Enactus.

Do art o konkursie

—- REJESTRACJA —-

Studentów Enactus oraz wszystkich przedstawicieli uczelni, mediów i biznesu, którzy byliby zainteresowani uczestnictwem w Konkursie Enactus Poland 2017 zapraszamy do rejestracji.
Osoby z wyższych stanowisk menedżerskich zainteresowane udziałem w jury konkursu zapraszamy do kontaktu.