Już 25 maja 2015 r. odbędzie się Konkurs Enactus Poland 2015! W tym roku wydarzenie odbędzie się w salach Kinoteki w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie (pl. Defilad 1).

Podczas wydarzenia studenci Enactus zaprezentują efekty swoich projektów przed biznesowym jury, rywalizując o tytuł najlepszego zespołu i prawo do reprezentowania naszego kraju podczas Enactus World Cup 2015 w Johannesburgu w RPA.

W Jury konkursu zasiadają prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy i menedżerowie, którym bliskie są zagadnienia społecznej odpowiedzialności biznesu oraz edukacji i rekrutacji młodych talentów. Ocenie sędziowskiej na konkursie podlegać będzie m.in.: efektywność projektów, osiągnięte wyniki, dobór grupy odbiorców, innowacyjność, trwałość efektów.

Prezentując swoją pracę i osiągnięcia przed jurorami, studenci uzyskują wartościową informację zwrotną, która w konsekwencji prowadzi do realizacji efektywnych i wartościowych projektów edukacyjnych w lokalnych społecznościach. Konkurs stwarza doskonałą okazję do wymiany doświadczeń między studentami oraz nauki od doświadczonych liderów biznesu.

W poprzedniej edycji uczestniczyło ponad 250 studentów i 90 jurorów. Łącznie zespoły akademickie zaprezentowały blisko 30 projektów poruszających najróżniejsze tematy takie jak: przeciwdziałanie wykluczeniu technologicznemu seniorów, tworzenie systemów przetwarzania odpadów, tworzenie miejsc pracy oraz szkolenie osób bezdomnych, zmiana nawyków żywieniowych u dzieci oraz dorosłych, walka z wykluczeniem osób niepełnosprawnych z rynku pracy i inne.

Tak jak w ubiegłym roku tym razem studenci zaprezentują realizowane w tym roku akademickim projekty przedstawiając wymierne wyniki swoich działań i udowadniając w tracie 17 minut (czas na każda prezentację), że wpłynęli znacząco na lokalną społeczność i doprowadzili do rozwoju przedsiębiorczości, pomogli wybranej grupie docelowej.

 

AGENDA WYDARZENIA DLA OBSERWATORÓW

 Agenda Ogólna WWW

 

Zachęcamy również do obejrzenia relacji z ubiegłorocznego konkursu: