SIFE opiera się na współpracy trzech grup – studentów, opiekunów naukowych oraz liderów biznesu. Wiedza i doświadczenie, którymi doradcy biznesowi oraz akademiccy dzielą się z drużynami SIFE, są bardzo ważne dla rozwoju wszystkich projektów.

Każdy krajowy oraz międzynarodowy Konkurs SIFE jest wyjątkowym wydarzeniem, podczas którego spotykają się wszystkie zaangażowane strony. W roli Sędziów występują najbardziej doświadczeni liderzy – członkowie zarządów oraz menedżerowie wyższego szczebla reprezentujący prestiżowe firmy. Oceny wystawione przez Sędziów mają ogromne znaczenie dla wszystkich uczestniczących zespołów.

Podczas tegorocznego konkursu wyniki pracy studentów oceniło łącznie blisko 60 Jurorów. Serdecznie dziękujemy wszystkim Sędziom za zaangażowanie oraz informacje zwrotne, które niewątpliwie pomogą studentom stale rozwijać i ulepszać ich projekty!

W roli Sędziów Konkursu SIFE Poland 2012 wystąpili:

Pan Przemysław Pięta, Prezes Amber Energia

Pan Richard Lada, Vice Chairman of American Chamber of Commerce in Poland

Pani Joanna Smolińska, Prezes Antalis

Pani Aneta Podyma, Prezes AXA TFI

Pan Tadeusz Brdyś, Dyrektor Generalny, Barentz

Pani Katarzyna Berenda – Ratajczyk, Członek Zarządu, BIGRAM

Pan Piotr Wielgomas, Prezes Zarządu, BIGRAM

Pan Wojciech Soczewica, Zastępca Dyrektora Zespołu, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Pan Krzysztof Grad, Dyrektor Biura Komunikacji, Ciech S.A.

Pani Irmina Wrotecka, Country HR Director, Coca-Cola HBC Polska

Pani Ksenia Gierak, Recruitment Manager, Coca-Cola HBC Polska

Pani Anna Aleksandrowicz, Senior HR Manager, Covance

Pani Barbara Korczyńska, Process Manager, HR Shared Service, Covance

Pani Beata Janczur, Wiceprezes Credit Agricole

Pan Adam Opaliński, Dyrektor Personalny, Członek Zarządu, Dalkia Polska

Pan Sławomir Jurczyński, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Dalkia Poznań

Pan Krzysztof Prasał, Członek Zarządu, Dom Inwestycyjny Xelion

Pan Grzegorz Skrzypczak, Prezes Zarządu Elektroeko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Pani Agnieszka Maciejewska, Dyrektor Personalny, Ernst&Young Polska

Pan Adam Stanyer, Członek Zarządu, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Pani Lidia Adamska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Pan Paweł Niziński, CEO, Goodbrand

Pan Maciej Majewski, Członek Zarządu, Wiceprezes Gras Savoye Polska

Pani Joanna Pruszyńska – Witkowska, Prezes Zarządu Headlines Porter Novelli

Pani Agnieszka Jabłońska, Dyrektor Generalny IIC Partners

Pan Michał Pióro, HR Manager, Członek Zarządu, IKEA Retail

Pani Urszula Wilczak, Store Manager, IKEA Retail

Pani Barbara Fichtel, Dyrektor Personalny, Grupa ITI

Pani Katarzyna Jancelewicz, Regional Human Resources Team Leader Northern Europe

Pani Joanna Sienkiewicz, Dyrektor Personalna, Członek Zarządu, Lafarge

Pani Katarzyna Bieńkowska, Dyrektor Personalna, Liberty Direct

Pani Marlena Sobierajska, Human Resources Director, L’OREAL Polska

Pan Paweł Ornatek, Prezes Lyreco

Pni Alicja Bogusz, Cluster HR Manager East Central Europe, Maersk Polska

Pan Paweł Kacprzyk, Prezes Zarządu Medicover

Pan Marcin Zawadzki, Prezes Zarządu Medi-system

Pan Andrzej Borczyk, Dyrektor Personalny, Microsoft

Pan Artur Czereszko, Wiceprezes Molex Premise Networks

Pan dr J, Robert Kudelski, Dyrektor Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka, Narodowy Bank Polski

Pan Maciej Krupa, Human Resources Manager, NextiraOne Polska

Pan Ian Firla, Prezes, OSTC Poland

Pani Karolina Kaim, Prezes, Platan Group

Pan Piotr Pawiński, Prezes PPF Polska

Pani Elżbieta Żórawska, Koordynator Fundacji PwC „Podaruj siebie”

Pani Ewa Zmysłowska, Recruitment Manager, PwC Polska

Pan Tomasz Miłosz, Dyrektor Działu Personalnego, PwC Polska

Pan Bogusław Skuza, Członek Zarządu ds. biznesu korporacyjnego, PZU SA

Pan Valerii Kushnierenko, CEO, PZU Ukraine

Pan Igor Kaleński, Prezes Saatchi & Saatchi

Pani Tina Sobocińska, HR Business Partner for Global Functions in Poland, Schneider Electric

Pani Katarzyna Muszyńska, Dyrektor Personalny, SITA Polska

Pan Karol Dziarnowski, Prezes Zarządu, Spectrum Brands Poland

Pan Artur Dżagarow, Prezes Zarządu Super – Pharm

Pani Izabela Jochym, Dyrektor HR, Członek Zarządu, TNT

Pani Inez Kupińska, Dyrektor Personalna, Topex

Pani Beata Stola, Dyrektor Personalny i Administracji, Członek Zarządu, UPC Polska

Pan Jarosław Dotka, Wiceprezes Zarządu Wydawnictwa „Business Magazine Manager”

Pan John Domas, Prezes Young & Rubicam Brands