Informacja o wykorzystaniu wizerunku do celów marketingowych Enactus Poland National Competition 2024

Wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i filmów z moim wyglądem, wykonanych podczas Enactus Poland National Competition 2024, w Kinotece do działań komunikacyjnych i promocyjnych dotyczących programu Enactus Poland.

I hereby give consent for using photos and videos with my appearance, made during the Enactus Poland National Competition 2024, at Kinoteka for communication actions and promotion regarding to Enactus Poland program.