25 października na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się szkolenie dla drużyn studenckich SIFE Poland.

Szkolenie dla drużyn studenckich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyło się w ramach inauguracji nowego sezonu SIFE. W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci m. in. następujących uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki.

Uczestników powitali reprezentanci władz Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW –  Dziekan, prof. dr hab. Bogdan Klepacki oraz Prodziekan ds. studenckich, dr inż. Sławomir Jarka, a także Paulina Mazur – SIFE Poland Country Leader.

Studenci uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zarządzania projektami, które poprowadziła Pani Joanna Kukawska, Dyrektor Projektu SAP w firmie Coca-Cola HBC Polska (Złoty Sponsor SIFE Poland).

„Istnieje wiele technik zwiększających efektywność zarządzania projektem.” – mówiła Pani Joanna. – „Nie należy zrażać się początkowymi niepowodzeniami. Warto pamiętać, że z każdym kolejnym projektem zdobywamy nowe, cenne doświadczenia.”

W drugiej części dnia sesję poprowadziła Nina Koopman, Senior Program Director, SIFE International, która dokładnie przedstawiła uczestnikom kryterium oceny projektu SIFE, jak również udzieliła studentom cennych porad na temat rekrutacji nowych członków do drużyn studenckich.

Rozpoczyna się kolejny rok pracy dla zespołów SIFE. Równocześnie na kolejnych uczelniach powstają zespoły SIFE, do inicjatywy przyłączają się również nowi Partnerzy i Sponsorzy.

[nggallery id=18]