W styczniu 2017 r. Grupa Kapitałowa PGE dołączyła do grona złotych sponsorów Enactus w Polsce.

Grupę Kapitałową PGE i Enactus łączy kreowanie pozytywnych relacji z otoczeniem oraz podejmowanie działań angażujących wszystkich interesariuszy – zarówno biznes, jak i społeczności lokalne. Ta spójność naszego podejścia oraz innowacyjność, z jaką studenci Enactus angażują się w rozwiązywanie lokalnych wyzwań sprawia, że możemy wspólnie zaangażować się w tworzenie nowych, ciekawych projektów powiązanych z energetyką, pozytywnie wpływających na nasze otoczenie. Zaangażowanie w program to również okazja dla nas do kontaktu z ambitnymi, młodymi ludźmi, którzy w przyszłości mogą stać się potencjalnymi pracownikami GK PGE – mówi Marta Szlachcic, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w PGE Polskiej Grupie Energetycznej.

GK PGE będzie koncentrować się w programie na wsparciu projektów społeczno-biznesowych związanych z energetyką, a już 20 stycznia w siedzibie firmy w Warszawie odbędzie się Spotkanie Liderów Enactus. Podczas wydarzenia liderzy drużyn akademickich będą mieli okazję szerzej zapoznać się z działalnością firmy oraz kierunkami projektów, w jakich mogą pomóc specjaliści z PGE.