W styczniu uruchomiony został dedykowany program wsparcia prawnego GIDE dla projektów Enactus w Polsce.

Jedną z barier z jaką stykają się studenci podczas swoich działań są kwestie prawne. Każdy z aktywnych zespołów w ramach wsparcia ze strony GIDE będzie mógł zwrócić się o pomoc i rekomendację w określonych kwestiach prawnych.

Jak mówi Paweł Grześkowiak, Partner GIDE LOYRETTE NOUEL w PolsceInnowacyjne podejście do rozwiązywanych problemów społeczności lokalnych, jak ma to miejsce w projektach Enactus, często warunkuje poszukiwanie nowych ścieżek prawnych czy też stykania się z dynamicznie zmieniającymi się regulacjami.

W takich wypadkach bez jasnej i profesjonalnej podpowiedzi łatwo się zdemotywować i poświęcić dużo czasu na samodzielne szukanie rozwiązań. Chcemy bezpośrednio odpowiedzieć na tą potrzebę pomagając studentom. Mamy nadzieję że nasza współpraca z Enactus pozwoli na powstanie i realizację jeszcze lepszych projektów!”