Finał Enactus World Cup 2013, który odbędzie się już w dniach 29 września – 1 października jest wyjątkowym wydarzeniem, w którym uczestniczyć będzie ponad 2500 osób, w tym: menedżerowie i dyrektorzy zarządzający największych na świecie firm takich jak Wall Mart czy też KPMG, organizatorzy Enactus w poszczególnych państwach, opiekunowie naukowi oraz studenci z drużyn akademickich.

Podczas finału swoje osiągnięcia prezentują drużyny, które zwyciężyły konkursy narodowe w swoich krajach. Polskę reprezentować będzie zespół Uniwersytetu Gdańskiego. Studenci zaprezentują 3 projekty które zrealizowali w ciągu roku akademickiego 2012/2013. Są to inicjatywy dotyczące m.in. promowania nisko przetworzonej żywności w celu zwiększenia świadomości zdrowego odżywiania, przetwarzania odpadów plastikowych i ponownego ich wykorzystania czy też pomocy więziom z pomorskich zakładów karnych.

Do rywalizacji przystępują reprezentacje 38 państw z całego świata. Prezentacjom konkursowym będą towarzyszyć wydarzenia dodatkowe, które stały się już tradycją finałów światowych, m. in. targi kulturowe (Culture Fair) czy też fora dyskusyjne przedstawicieli firm oraz studentów.

Wybrane wydarzenia organizowane w ramach Enactus World Cup 2013 (w tym cztery prezentacje finałowe oraz uroczyste wręczenie nagród) będzie można oglądać on-line na oficjalnej stronie wydarzenia

>>Zobacz szczegółowy plan wraz z wyróżnieniem transmisji na żywo<<
Zachęcamy do oglądania relacji i kibicowanie studentom z Gdańska!