21. kwietnia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się panel dyskusyjny: „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – czy to najlepsza droga do sukcesu firmy?” organizowany w ramach projektu „CSR Adventure” przez studencki zespół SIFE Uniwersytetu Warszawskiego.

Studenci z SIFE UW postanowili rozpocząć kampanię na rzecz rozpowszechniania wśród przyszłej kadry zarządzającej zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Świadomi tego, iż zagadnienie to nie jest wystarczająco znane wśród menedżerów w naszym kraju, a także tego, że obszar Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest niezwykle ważny dla harmonijnego funkcjonowania środowiska wewnętrznego firmy oraz jej otoczenia zewnętrznego, studenci UW postanowili zmienić coś w tej materii. W tym celu przystąpili do realizacji projektu „CSR Adventure”, na który składają się panel dyskusyjny, cykl szkoleń orazstrona internetowa.

Wśród gości zaproszonych do udziału w czwartkowej dyskusji na UW są m.in.. Joanna Nycz-Kowalska (Prezes Zarządu, Proton Relations), Magdalena Szumna (CSR Manager w British American Tobacco), Maria Ibisz (Konsultantka w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, PricewaterhouseCoopers) oraz Przemysław Oczyp (Koordynator Ligi Odpowiedzialnego Biznesu).

Celem dyskusji jest m.in. odpowiedź na poniższe pytania:

• Czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu i czy prowadzi do sukcesu firmy?

• Jakie konkretnie działania podejmują obecnie firmy, aby móc zasłużyć na miano społecznie odpowiedzialnych?

• Jakie korzyści w krótkim i długim okresie daje firmom bycie społecznie odpowiedzialną?

• Jak firmy korygują swoje działania ze względu na występujący kryzys?

Konferencja odbędzie się w godzinach 16:00-18:00, w dniu 21 kwietnia (czwartek) w Sali C105 mieszczącej się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a mogą w nim wziąć udział wszyscy studenci (niezależnie od uczelni, kierunku czy roku studiów). Dodatkową atrakcją spotkania jest nagroda w postaci kursu językowego Profi Lingua, która zostanie rozlosowana wśród osób, które zapiszą się i przyjdą na panel dyskusyjny oraz na wybrane szkolenie.
Więcej informacji