UNIWERSYTET EKONOMICZNY

POZNANIU

LIDER ZESPOŁU: Magdalena Nowak

FACULTY ADVISOR: dr Adam Weinert

Zespół Enactus UEP powstał we wrześniu 2016 roku. Obecnie składa się z 46 zmotywowanych i pełnych energii członków, którzy wierzą, że ich działania przyczyniają się do poprawy warunków środowiskowych i społecznych. Swoją misję aktualnie realizujemy poprzez 4 projekty kolejno związane z wodą, plastikiem, seniorami i odpowiedzialną konsumpcją. Nasze działania rozszerzamy o zewnętrzne współprace. Razem tworzymy #EnactusFamily
PROJEKTY ENACTUS UEP